HomeLijndienstenLuchtvaartmaatschappijenVliegtuigtypes
Gebeurtenissen
Fotohoek
oud Zestienhoven.nl
Bollenvluchten 1966

Eind jaren zestig waren de hoogtij dagen van de bollenvluchten. De Engelsen maakten massaal in het voorjaar een uitstapje naar de Keukenhof en de de omliggende bloembollenvelden om een paar maanden later met de bus naar Spanje te gaan. In 1966 vervoerden de Engelse touroperators als Clarksons Holidays, Lyon Tours en Hourmount Travel weer meer bezoekers vanaf meer Engelse velden. Meer vluchten in grotere toestellen. De Vickers Viking raakte uit beeld en werd vervangen door de DC-4 en in 1966 ook de introductie van nieuwe toestellen zoals de DC-6, HS-748 en Handley Page Herald op de vluchten. 


Invicta behoorde tot de reguliere bezoekers van de bollen 1966. DC-4 Skymaster G-APID was nog maar net voorzien van de Invicta kleuren voordat koers gezet werd naar Rotterdam.                                                                                                                             (foto Nico Terlouw, Zestienhoven, mei 1966)

De bollenvluchten waren gekoppeld aan de openingtijden van de Keukenhof en zo startte in 1966 het bollenseizoen op vrijdag 25 maart en zou tot 31 mei doorlopen.

British Midland maakte dat jaar de aftrap met de DC-3 Dakota's G-APBC en G-ANTD welke beiden op vrijdag 25 maart vanaf East Midlands op Rotterdam aankwamen. Naast deze twee Dakota's vloog British Midland de bollenvluchten eveneens de de Dakota G-AGJV waarbij naast East Midlands gevlogen werd vanaf Coventry en Birmingham.
De hoofdmoot van de vluchten werd echter uitgevoerd met de C-4 Argonaut en door het stoppen van de activiteiten van Air Links eind 1965 was British Midland nu de laatste engelse maatschappij welke dit type in dienst had, Op vrijdag 8 april kwam de G-ALHG als eerste binnen vanaf Coventry, een dag later gevolgd door de G-ALHS vanuit Birmingham. Samen met de G-ALHY waren deze C-4 Argonauten daarna bijna dagelijks (oplopend tot 4/5 vluchten per dag) te zien met een programma naast Coventry en Birmingham vanaf Manchester, Glasgow, Cardiff en Luton.
Nieuw voor British Midland was de inzet van de Handley Page HPR-7 Herald G-APWA welke voor de periode 14 april - september 1966 van de fabriek gehuurd werd. Vijf maal werd deze Herald ingezet op de vluchten vanaf East Midlands en Birmingham. Na evaluatie gaf British Midland de voorkeur aan de Vickers Viscount en we zouden daarmee de Handley Page Herald van British Midland niet meer op de bollenvluchten terug zien.
    
G-APWA Handley Page HPR-7 Herald gehuurd van de fabriek door British Midland in volledige BM kleuren (BM en dus nog geen BMA) tijdens de bollenvluchten in april 1966.  

Invicta Airways was de maatschappij die dat jaar een groot pakket van de vluchten zou uitvoeren. Gestart werd op zaterdag 2 april met de Vickers Viking G-AHPL die een programma startte met een serie meerdaagse vluchten vanaf Renfrew airport, Glasgow. Invicta voerde de vluchten uit in opdracht van Lyon Tours en vloog dat jaar vluchten vanaf Manston, Cardiff en Glasgow naar Rotterdam. Lyon Tours mikte voor de vluchten vanaf Manston vooral op de Londenaren. Vanaf Victoria Coach station werd met de bus naar Manston gereden om daar op het toestel te stappen naar Rotterdam.
Invicta Airways was daarbij de laatste maatschappij welke tijdens de bollen vloog met de Vickers Viking en wel een Viking vloot bestaande uit de G-AHPL, G-AHOY, G-AIVF en G-AOCH. Naast deze Viking vloot werd gevlogen met een Douglas DC-4 Skymaster vloot van 5 stuks en wel de G-APID, G-ASEN, G-ASPM, G-ASPN en G-ASZT waarvan het merendeel net voor de start van het bollenprogramma in gebruik werd genomen.
Invicta vloog een zeer uitgebreid programma tot aan de laatste dag, daarbij was de DC-4 G-ASPM dat jaar niet minder dan 92 keer te zien, maar ook de andere DC-4'en waren in deze periode goed vertegenwoordigd zoals de G-ASZT 59x, G-APID 53x, G-ASPM en G-ASPN beiden 38x.

Naast Invicta Airways was het Channel Airways welke een record aantal vluchten uitvoerde. Channel Airways voerde de vluchten uit in opdracht van Clarksons Holidays. Het was een vloot bestaande uit de laatste twee DC-3's (G-AHCU en G-AMDZ), de DC-4 G-ARYY en de V.700 Viscount vloot bestaande uit de G-AMOC, G-AMOJ. G-AMOO, G-APZB en G-APZC. Hiervan zouden we alleen de DC-4 G-ARYY en de Viscount G-APZC het jaar daarop terug zien. De Vickers series 701 Viscount G-AMOJ was alleen tijdens de bollenperiode voor Channel Airways actief want in maart werd het toestel verhuurd aan BKS, eind maart weer in gebruik genomen door Channel Airways om daarna in juli verhuurd te worden aan Cambrian Airways welke in november dat jaar het toestel ook aankocht. Ook de V.701A Viscount G-AMOC werd vanaf december 1965 verhuurd aan Bahamas Airways als de VP-BCH en keerde eind maart terug naar Channel Airways om direct ingezet te worden op de bollenvluchten. In juni werd dit toestel verhuurd aan BKS om later dat jaar eveneens naar Cambrian te vertrekken.
De Dakota's vlogen alleen een retourtje Southend maar met de Viscounts werd een programma gevlogen met vluchten vanaf Gatwick, Bristol, Manchester, Newcastle, Glasgow en Southend. De beide DC-3 Dakota's G-AHCU en G-AMDZ waren 14x te zien en de DC-4 G-ARYY 21 x. Viscounts G-AMOC en G-APZB maakten niet minder van 70x een bezoek aan Rotterdam. Koploper was de G-AMOJ die 76x Zestienhoven aandeed. Met de G-APZC 59x en G-AMOO 35x maakte ook de Channel Airways vloot meerdere vluchten per dag.

Air Ferry was inmiddels een volledige dochter geworden van British United Airways. De bezoekende vloot bstond dat jaar uit de DC-4 Skymasters G-APYK, G-ASFY en G-ASOG en voor het eerst de inzet van de DC-6B op de bollenvluchten in de gedaante van de G-APNO. Er werden in hoofdzaak vluchten uitgevoerd in het weekend met een enkele uitzondering zoals de openingsvlucht van Air Ferry op woensdag 6 april uitgevoerd met de DC-4 G-ASFY. Gevlogen werd een bollenprogramma vanaf Manston en London-Gatwick. De ex British United DC-6A/B G-APNO verscheen voor het eerst op zaterdag 30 april toen het toestel om  11.09 uur vanuit Manston op Rotterdam aankwam om om 13.24 uur weer richting London-Gatwick te vertrekken. 's Middags bracht het toestel een tweede bezoek, in om 16.53 uur, uit om 20.18 uur. Deze DC-6A/B zou daarna nog ingezet worden op zondag 1 mei (2 x), zaterdag/zondag 7/8 mei en zondag 14 mei met vluchten van en naar London-Gatwick.   

Air Ferry DC-6A/B G-APNO wordt voor het hek geparkeerd na zijn aankomst vanuit London-Gatwick.                          (Nico Terlouw, Rotterdam, mei 1966)

British United vloog een bescheiden bollenprogramma met zowel de Vickers Viscount G-APTB en G-APTC welke alleen in het weekend van 8 en 13 mei te zien zouden zijn als de Bristol B-170 Mk.31 G-ANMF. Deze laatste volledige passagiers B-170 werd als 51 zitter zes weken lang elke zondag ingezet met een dagvlucht vanuit Lydd. Rond tien uur streek het toestel neer om rond zeven uur weer te vertrekken.   

Geen DC-4 vluchten zoals in 1965 door Dan-Air London dit jaar, het bollenprogramma voor 1966 werd gevlogen door de DC-3 Dakota's en de vloot van AS-57 Ambassadors. De vier DC-3's die Dan-Air London dat jaar inzetten waren de G-ALXK, G-AMPP, G-AMSU en G-AMSS. Deze Dakota vloot werd geheel ingezet op vluchten van en naar London-Gatwick. Niet minder dan zes AS-57 Ambassadors (G-AMAE, G-AMAH, G-ALFR, G-ALZN. G-ALZ|O en G-ALZY) werden in 1966 ingezet waarbij de G-AMAH op 1 april de eerste vlucht uitvoerde met een retourtje Gatwick. Naast London-Gatwick werd deze Airspeed Ambassador vloot ingezet op vluchten vanuit Hurn, Leeds, Manchester en Bristol.     

Eveneens een nieuw vliegtuigtype op de bollenvluchten in 1966 was de HS-748. Voorzien van maximaal 52 zitplaatsen werd dit toestel ingezet bij Skyways Coach Air en Autair. Skyways Coach Air richtte zich eveneens op de dagjesmensen vanuit London. Vanuit Victoria Coach station werden de Keukenhof bezoekers per bus vervoerd naar Ashford/Lympne. In de periode 17 april tot en met 14 mei werden dagvluchten uitgevoerd waarbij naast de DC-3 Dakota's G-AMSM en G-AMWW eveneens de HS-748'en G-ARMW en G-ARMX werden ingezet.   

Naast Dan-Air London was Autair ook in 1966 de tweede gebruiker van de Airspeed AS-57 Ambassador. De drie AS-57 Ambassadors G-ALZS, G-ALZV en G-ALZZ werden ingezet op vluchten vanaf Luton. Nieuw waren de twee HS-748'en G-ATMI en G-ATMJ welke nog maar net waren afgeleverd en waren voorzien van Autair International opschriften en nu werden ingezet op vluchten vanaf East Midlands, Newcastle en Teesside. 


De Jet Prop HS748 werd in 1966 voor het eerst ingezet op de bollenvluchten, zoals de G-ATMI van Autair International.  (Nico Terlouw, Rotterdam, mei 1966) 

Cambrian Airways was in de jaren 1963 en 1964 veelvuldig te zien tijdens de bollentijd met zijn Dakota vloot. In opdracht van Hourmount Travel (een reisbureau uit Wales) werden een paar vluchten uitgevoerd met de net verkregen Viscount G-ALWF met dagvluchten vanuit Cardiff.

Op zaterdag 30 april nog even aandacht van de enige bollenvlucht vanuit Zwitserland, uitgevoerd met de Globe Air HPR-7 Herald HB-AAL. 

De bollenvluchten van 1966 waren al minder dan voorheen een Douglas DC-3 Dakota gebeuren. Echter er werden nog genoeg vluchten uitgevoerd. Naast de genoemde vluchten van Channel Airways, Dan-Air London, British Midland en Skyways Coach Air werden er eveneens Dakota vluchten uitgevoerd door British Westpoint Airlines met de G-AJHZ en G-AMDB vanaf Exeter waarbij deze twee Dakota's op 1 mei voor het laatst te zien zouden zijn en Morton Air Services welke met de twee DC-3 Dakota's G-AMYJ en G-AMRA een enkele vlucht vanaf London-Gatwick uitvoerde. 
Nieuw was de inzet van Gregory Air Services met de DC-3 G-AKJH welke werd ingezet op enkele vluchten vanuit Birmingham. 


Gregory Air Services DC-3 G-AKJH werd ingezet op vluchten vanuit Birmingham.                                                      (Nico Terlouw, Rotterdam, april 1966)

Gekozen werd voor een weergave van de bezoekende vluchten Rotterdam in het weekend van zaterdag 30 april en zondag 1 mei 1966. De gegevens komen weer uit het spottersboekje van David Booster, de foto's uit de collectie van Nico Terlouw.

Zaterdag 30 april 1966

 registratie  type  gebruiker  c/n  overgenomen van  datum  vertrokken naar  datum
 G-AHPL  V.610 Viking 1B  Invicta Airways  149  ex Autair  12/02/1965  wfu Manston  05/1967
 G-AHOY  V.614 Viking 1  Invicta Airways  128  ex Autair  12/02/1965   wfu Manston   15/03/1968 
 G-APID  DC-4 Skymaster  Invicta Airways  10408  ex Trans World Leasing   06/04/1966   Spantax  14/08/1967 
 G-ASPM  C-54B Skymaster  Invicta Airways  10543  ex British Eagle  15/02/1965  nn Invicta Air Cargo  06/1969
 G-ASPN  C-54A Skymaster  Invicta Airways  10337  ex Brirish Eagle  20/02/1965  nn Invicta Air Cargo  06/1969 
 G-ASZT  C-54D Skymaster  Invicta Airways  10640  ex Autair  01/04/1966   Autair   29/09/1967 
 G-ASEN  C-54A Skymaster  Invicta Airways  10412  ex ACE Freighters   07/04/1966   nn Invicta Air Cargo   06/1969
 G-ARMX  HS-748 series 1 Skyways Coach Air   1508   nieuw van de fabriek   02/04/1963  nn Skyways International   05/03/1971 
 G-ALXK  C-47B Dakota  Dan-Air London  16080/32828  ex Capital Finance  15/02/1964  wfu Lasham  14/11/1969
 G-AMSS  C-47B Dakota  Dan-Air London  16092/32840  ex William Dempster  08/01/1954   EP-AIQ Air Taxi   02/11/1968 
 G-AMSU  C-47B Dakota  Dan-Air London  33548  ex Meredith Air Transport   17/06/1953   wfu Lasham   06/02/1969 
 G-ALZN  AS-57 Ambassador  Dan-Air London  5212  ex Overseas Aviation   04/1962  wfu Lasham   05/1968 
 G-ALZY  AS-57 Ambassador   Dan-Air London  5221   ex 107 Royal Jordanian AF   26/02/1963  wfu Lasham   11/1967 
 G-AMAE  AS-57 Ambassador  Dan-Air London  5227  ex VH-BUK Butler Air Transport   12/11/1959   wfu Lasham   06/1971
 G-AGJV  C-47A Dakota  British Midland  12195  nn Derby Aiorways  01/10/1964   Air Ulster  07/07/1969
 G-ANTD  C-47B Dakota  British Midland   14969/26414  nn Derby Airways  01/10/1964  TJ-ACF Air Cameroun   17/10/1968 
 G-ALHG  C-4 Argonaut  British Midland  153  nn Derby Airways  01/10/1964  w/o Manchester  04/06/1967
 G-ALHS  C-4 Argonaut  British Midland  164  nn Derby Airways   01/10/1964  wfu East Midlands   10/1967
 G-ALHY  C-4 Argonaut  British Midland  174  nn Derby Airways  01/10/1964  wfu East Midlands  10/1967
 G-AHCU  C-47B Dakota  Channel Airways  13381  ex BEA  18/05/1962   wfu Southend  16/10/1966
 G-AMOC  V.701A Viscount  Channel Airways   13  ex VP-BCH Bahamas Airways  03/1966  Cambrian Airways  13/01/1967
 G-AMOJ  V.701A Viscount  Channel Airways   23  ex BEA  17/02/1964  Cambrian Airways  16/11/1967
 G-APZB  V.707 Viscount  Channel Airways  30  ex Brirish Eagle  05/11/1964  wfu Southend  28/10/1967
 G-APZC  V.707 Viscount   Channel Airways  34  ex Tradair  20/12/1962  wfu Southend  29/09/1968
 G-AJHZ  C-47A Dakota  British Westpoint  12431  lsd Trans World Leasing  02/04/1966  ret Trans World Leasing  01/05/1966
 G-AMDB   C-47B Dakota  British Westpoint  14987/26432  ex BEA   28/03/1962  wfu  12/1966
 G-APNO  DC-6A/B  Air Ferry  45531  ex BUA  12/1965  HB-IBS Balair  11/01/1969
 G-AMYJ  C-47B Dakota  Morton Air Services  15968/32716  ex BUA  30/11/1965  BUIA  01/11/1968
 HB-AAL  HPR-7 Herald  Globe Air  188  nieuw van de fabriek  18/05/1965  F-OCLZ EAS  18/07/1968
               
 overige bezoekers              
 PH-SAN  F-27 Mk.100 Friendship  Schreiner Airways  10298  ex PH-FIS, nieuw van de fabriek    12/04/1966  LN-SUF Braathens SAFE   06/10/1966
 EI-AKK  V.808 Viscount  Aer Lingus  422   nieuw van de fabriek  31/01/1959  crashed inbound for Dublin   21/09/1967
 G-AROI  DH-104 Dove 5  Metropolitian  04474  ex Derby Aviation   03/05/1965  British Eagle International  16/06/1966
 LN-BFH  Pa-24 Cherokee 140    28-20694  nieuw van de fabriek  04/6/1965  OY-DHM  08/08/1969
 OO-BOY  Dr.250 Capitaine    13  nieuw van de fabriek  07/1965    
 OO-JON  Gy-80 Horizon 160    53  nieuw van de fabriek   04/1964   D-EFFW  27/03/1973
 64412  U-6A Beaver  US Army  1132  nieuw van de fabriek  01/08/1957  C-GJUX B.M.Aviation  07/1976


G-ANMF was de laatste passagiers Bristol B-170 Mk.31 in dienst bij British United. Op de zondag was deze Bristol B-170 een aantal malen te zien. 
                                                                                                                                                                        (Nico Terlouw, Zestienhoven, mei 1966) 


Zondag 1 mei 1966
 registratie  type  gebruiker  c/n  afkomstig van  datum  vertrokken naar datum 
 G-AHCY  V.614 Viking 1  Invicta Airways  128  ex Autair   12/02/1965  wfu Manston  15/03/1968
 G-AHPL  V.610 Viking 1B  Invicta Airways  149  ex Autair  12/02/1965  wfu Manston  05/1967
 G-APID  DC-4 Skymaster  Invicta Airways   10408  ex Trans World Leasing  08/04/1966  Spantax  14/08/1967 
 G-ASPM  C-54B Skymaster   Invicta Airways  10543  ex British Eagle  15/02/1965  nn Invicta Air Cargo   06/1969
 G-ASPN  C-54A Skymaster   Invicta Airways  10337  ex Brirish Eagle  20/02/1965  nn Invicat Air Cargo  06/1969
 G-ASZT  C-54D Skymaster  Invicta Airways  10640  ex Autair  01/04/1966  Autair   29/09/1967
 G-ALXK  C-47B Dakota  Dan-Air London  16080/32828  ex Capital Finance  15/02/1964  wfu Lasham  14/11/1969
 G-AMSS  C-47B Dakota  Dan-Air London  16092/32840  ex William Dempser  08/01/1954  EP-AIQ Air Taxi  02/11/1968
 G-AMSU  C-47B Dakota   Dan-Air London  33548  ex Meredirh Air Transport  17/06/1953  wfu Lasham   06/02/1969
 G-ALZN  AS-57 Ambassador  Dan-Air London  5212  ex Overseas Aviation  04/1962  wfu Lasham  05/1969
 G-ALZY  AS-57 Ambassador  Dan-Air London  5221  ex 107 Royal Jordanian AF  26/02/1963   wfu Lasham  11/1967
 G-AMAE  AS-57 Ambassador  Dan-Air London  5227  ex VH-BUK Butler Air Transport  12/11/1959  wfu Lasham  10/1967
 G-AGJV  C-47A Dakota   British Midland  12195  nn Derby Airways  01/10/1964  Air Ulster  07/07/1969
 G-ANTD  C-47A Dakota  British Midland  14969/26414  nn Derby Airways  01/10/1964  TJ-ACF Air Cameroun  17/10/1968
 G-ALHG  C-4 Argonaut  British Midland  153  nn Derby Airways  01/10/1964  w/o Manchester  04/06/1967
 G-ALHS  C-4 Argonaut  British Midland  164  nn Derby Airways  01/10/1964  wfu East Midlands  10/1967
 G-ALHY  C-4 Argonaut  British Midland  174  nn Derby Airways  01/10/1964  wfu East Midlands  10/1967
 G-ANMF  B-170 Mk 31  British United  13216  ex Channel Air Bridge  01/01/1963   wfu Southend  31/08/1967
 G-ALZZ  AS-57 Ambassador   Autair   5222  ex HB-IEL Globe Air 19/09/1963  wfu Luton   1968 
 G-ATMI  HS-748 series 225  Autair  1592  nieuw van de fabriek  30/03/1966  VP-LIU LIAT  15/11/1967
 G-AHCU  C-47B Dakota  Channel Airways  13381  ex BEA  18/05/1962  wfu Southend  16/10/1968
 G-AMOC  V.701A Viscount  Channel Airways  13  ex VP-BCH Bahamas Airways  03/1966  Cambrian Airways  13/01/1967
 G-AMOJ  V.701A viscount  Channel Airways  23  ex BEA  17/02/1964  Cambrian Airways  16/11/1967
 G-APZB  V.707 Viscount  Channel Airways  30  ex British Eagle  05/11/1964  wfu Southend  28/10/1967
 G-APZC  V.707 Viscount  Channel airways  34  ex Tradair  20/11/1962  wfu Southend  29/09/1968
 G-APYK  C-54A Skymaster  Air Ferry  10279  ex Starways  02/1963  w/o Mount Canigou (Fr)  03/06/1967
 G-ASOG  C-54A Skymaster  Air Ferry  10359  ex HB-ILB Balair  28/01/1964  crashed 5 km from Frankfurt  21/1/1967
 G-APNO  DC--6A/B  Air Ferry  45531  ex BUA   12/1965  HB-IBS Balair  11/01/1969
 G-AJHZ  C-47A Dakota  British Westpoint  12431  lsd Trans World Leasing  02/04/1966  ret Trans World Leasing  01/05/1966
 G-AMDB  C-47B Dakota  British Westpoint  14987/26432  ex BEA   28/03/1962  wfu  12/1966
 G-AMWW  C-47 Dakota  Skyways Coach Air  16262/33010   ex Lancashire A/c Corp  28/02/1955  EI-ARP Hibernian Al  17/05/1967 
 overige bezoekers              
 LN-SUE  F-27 Mk.100 Friendship  Braathens SAFE  10245  ex PH-FFL, nieuw van de fabriek   06/03/1964  Busy Bee of Norways  25/10/1975
 PH-SAN  F-27 Mk.100 Friendship  Schreiner Airways  10298  ex PH-FIS, nieuw van de fabriek   12/04/1966  LN-SUF Braathens SAFE  05/10/1966
 PH-MAD  DH-104 Dove 1  Martin´s  Air Charter  04030  ex G-AKCF Kay Rngs Ltd.  31/03/1960  G-AKCF  Highsky Transport  28/11/1966
 0-23966  VC-47A Dakota  USAF  9628  nieuw van de fabriek  07/07/1943  afgeshreven na ongeval  23/10/1968 
 OO-JEN  Saab S-91A Safir    91140  ex PH-UEF      
 F-BNJT  Jodel Dr.250-160    59    29/03/1966    13/05/1977
 N6594E  Cessna C-172A            
 N9605Y  Be B.55 Baron    TC-363        


De Series 700 Viscount zijn altijd direct herkenbaar aan de ronde deuren, de Channel Airways V.707 Viscount G-APZC is hier een goed voorbeeld van. Ook hier, net als bij de Air Ferry DC-6A/B, op de achtergrond de overige platformbezoekers, zoals de C-4 Argonait van British Midland en een tweetal Airspeed AS-57 Ambassadors van Dan-Air.                                                                                                                                   (Nico Terlouw, Zestienhoven, mei 1966) 

Wim Zwakhals, maart 2013
HomeLijndienstenLuchtvaartmaatschappijenVliegtuigtypesGebeurtenissenFotohoek