HomeLijndiensten
Luchtvaartmaatschappijen
VliegtuigtypesGebeurtenissenFotohoek
oud Zestienhoven.nl
Mey-Air Transport

In 1969 stortte ondernemer H.O.Meijer zich in de luchtvaart met het regelen van chartervluchten vanaf Oslo-Fornebu. Er werd bescheiden gestart met het huren van de Cessna 402B LN-VIC van het eveneens op Oslo gevestigde bedrijf Aircrcraft Supply A/S. In juni 1969 kocht Aircraft Supply A/S de DC-3 Dakota OH-VKD aan welke werd ingeschreven als LN-RTW. Ontdaan van alle beschilderingen werd deze Dakota voor verhuur aangeboden. Bij aanbod van grotere groepen huurde H.O.Meijer vanaf juli 1969 deze Dakota waarbij de vluchten werden uitgevoerd onder de naam Mey-Air Transport.  
Toen in september 1969 het eveneens op Oslo gebaseerde Polaris Air Transport de activiteiten staakte, nam Mey-Air de lopende activiteiten over. Met de overname kwam H.O.Meijer in het bezit van de Convair CV-240 LN-KAP en de DC-3 Dakota LN-RTE. Deze laatst genoemde Dakota werd niet in gebruik genomen en werd op Oslo gesloopt voor onderdelen.

Een van de laatste passagiers CV-240's in gebruik binnen Europa was de LN-KAP van Mey-Air. Voorzien van deze fraaie rood/wit kleuren was het toestel van  eind 1969 tot in 1973 te zien op de diverse Europese velden.                                                           (Wim Zwakhals, Rotterdam, 6 november 1971)  

De Convair 240 werd direct ontdaan van opschriften en ingezet op de chartermarkt . Op 28 oktober 1969 werd deze Convair 240, vanaf Rotterdam, overgevlogen naar Woensdrecht voor een onderhoudsbeurt waarbij het toestel voorzien werd van het nieuwe rood met witte Mey-Air kleurenschema en begin december weer in gebruik werd genomen.
Ook de vraag naar het aantal kleine groepsreizen bleef stijgen en om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen werd in maart 1970 naast de gehuurde C-402B LN-VIC, een Beech King Air 100 (LN-VIP) in gebruik genomen. In mei werden de activiteiten verder uitgebreid door het verkrijgen van een contract voor het dagelijks vliegen van kranten tussen Parijs - Amsterdam - Kopenhagen en Oslo. Voor deze taak werden twee nieuwe Beech 99 Airliners aangekocht (LN-LMK en LN-LMT) die in april/mei 1970 werden afgeleverd. Naast de krantenvluchten konden deze Beech 99's eveneens ingezet worden voor charterwerk. Met de aanschaf van de Cessna 402B LN-RTZ in mei 1970 werd de vloot verder uitgebreid.

LN-LMT Beech A99 Airliner Mey-Air                                                                                                                (Wim Zwakhals, Rotterdam, 28 juli 1970)

Mey-Air werd de tweede maatschappij in Europa die de YS-11 in gebruik nam. De eerste klant in Europa van deze 55-60 zitter was Olympic Airways en in afwachting van de bestelde exemplaren werden een tweetal YS-11'en vanaf begin 1970 door de fabriek aan Olympic vehuurd. Eén van deze exemplaren was de SX-BBJ (c/n 2104) die in januari 1970 bij Olympic in dienst werd genomen en na aflevering van de nieuw bestelde machines op 30 november 1970 aan NAMC (Nihon Aeroplane Manufacturing Co.) geretourneerd werd. NAMC verhuurde deze YS-11 daarna aan Mey-Air en voorzien van volledige Mey-Air kleuren werd dit toestel op 5 december 1970 als de LN-MTA in gebruik genomen. Naast de LN-MTA was er ook sprake van de huur van een tweede YS-11 van NAMC. Voor c/n 2106, een eveneens aan Olympic als SX-BBM verhuurde YS-11, werd de registratie LN-MTB gereserveerd. Echter van deze verhuur werd afgezien en de registratie werd niet opgenomen.

Met de komst van de YS-11 werd niet langer gebruik gemaakt van de DC-3 Dakota LN-RTW, die in maart 1971 door zijn eigenaar Aircraft Supply Corp. werd verkocht aan Delta Air Transport als de OO-KVG. Met de komst van de grotere YS-11 kwam Mey-Air terecht in de wereld van de grotere groepsreizen en met nieuwe contracten op zak werd medio 1971 besloten om twee nieuwe B737-200's te bestellen. Het eerste toestel, de LN-MTC (c/n 20453) werd afgeleverd op 16/17 september 1971 via het traject Seattle - Toronto - Goose Bay - Keflavik - Oslo/Fornebu, de tweede machine LN-MTD (c/n 20454) volgde een maand later op 27 oktober 1971.

Kort voor de komst van de eerste Boeing 737 werd de YS-11 geretourneerd aan de fabriek (31 augustus 1971) en werd daarna weer in Japan in gebruik genomen als de JA8757. Met de komst van de beiden Boeings concentreerde Mey-Air zich volledig op de chartermarkt waarbij de vloot van kleinere toestellen geleidelijk werd afgebouwd. King Air 100 LN-VIP vertrok in december 1971 naar Canada als CF-AFD en de Cessna 402N LN-RTZ werd in augustus 1972 verkocht aan een ander op Oslo gebaseerd bedrijf AS Havtor.
In het voorjaar van 1972 werden na het beëindigen van het krantencontract, beiden Beech 99´s verkocht. Deze toestellen vertrokken naar Air Alpes en werden daar als de F-BTMJ (ex LN-LML) en F-BTMK (ex LN-LMT) in gebruik genomen. Met het uit dienst nemen op 31 december 1972 van de CV-240 LN-KAP vloog het bedrijf verder met de Boeing 737-200´s LN-MTC en LN-MTD. In februari 1974 ging het mis met de maatschappij. Voordat het zomerseizoen aanbrak konden de kosten voor de beiden Boeing 737´s niet meer betaald worden. Op 22 februari 1974 werden alle activiteiten gestaakt waarna op 28 februari 1974 de maatschappij failliet werd verklaard. In maart werden de beide Boeings teruggevlogen naar de Boeing fabriek op Seattle. 
   

Mey-Air was de enige bezoeker met de YS-11 op Rotterdam.                                                                               (David Booster, Rotterdam, 16 mei 1971) 

Mey-Air op Rotterdam


Het was de Cessna 402 LN-VIC die in het eerste jaar van het bedrijf (1969) een aantal malen langs kwam. De CV-240 LN-KAP was in 1969 eenmaal te zien. Nog in de kleuren van Polaris, echter ontdaan van opschriften, kwam deze Convair op 28 oktober 1969 om 20.08 uur uit Oslo aan en vertrok de volgende dag om 17.30 uur naar Woensdrecht om daar na een onderhoudsbeurt van de nieuwe Mey-Air kleuren te worden voorzien. De gehuurde DC-3 Dakota LN-RTW kwam in opdracht van Mey-Air dat jaar tweemaal langs. Zowel op 3 als 11 november 1969 maakte het toestel een fuelstop komende uit Lissabon op weg naar Oslo.
Op 30 januari 1970 deed de LN-RTW een retourtje Oslo, streek de volgende dag even over het middaguur weer uit Oslo neer en werd daarna op het platform geparkeerd. Op 1 februari werden de motoren weer gestart en vertrok deze Dakota om 10.38 uur richting Parijs-Le Bourget. Een dag later kwam deze Dakota weer uit Oslo aan voor een tankstop richting Barcelona. Een staaltje van kilometers draaien, maar het was wel de laatste keer dat we deze Dakota op Rotterdam zouden zien. De Convair 240 was in december 1969 in zijn nieuwe kleuren al op verschillende velden te zien (waaronder Eelde) maar op Rotterdam moesten we wachten tot 19 februari 1970. Nadat het toestel om 20.11 uur uit Oslo was binnen gekomen, werd het toestel geparkeerd en vertrok twee dagen later om 14.00 uur weer richting Oslo. De LN-KAP zou dat jaar nog twee keer te zien zijn en wel op 12 april met een vlucht vanuit Oslo richting Vicenza en op 18 september komende uit Oslo met vertrek naar Stockholm. Naast de kleine vloot (LN-RTZ en LN-VIP) werden ook de beide Beech 99´s LN-LML en LN-LMT regelmatig gesignaleerd. De LN-LMT was daarbij de eerste Mey-Air Beech 99 die Rotterdam bezocht op 1 mei 1970, de beiden toestellen vlogen daarbij veelal Oslo - Rotterdam - Le Bourget.
Deze Beech 99 vluchten zetten in 1971 door en dat jaar was ook de YS-11 LN-MTA te zien. Het zou de enige YS-11 zijn welke Rotterdam zou bezoeken, op 16 mei 1971 kwam het toestel aan vanuit Göthenburg en vertrok richting Bordeaux. Drie dagen later, 19 mei, kwam de LN-MTA aan vanuit Tarhad voor een tussenstop richting Oslo. Daarnaast het laatste bezoek aan Rotterdam van de CV-240 LN-KAP. Op 5 november 1971 kwam de kist met 40 passagiers aan vanuit Oslo en bleef daarna twee dagen staan om met dezelfde groep richting Kiel te vertrekken. Ook de beide Boeing 737´s werden ingezet op charter vluchten richting Rotterdam. De LN-MTC als eerste op 12 november met een retourtje Oslo en op 24 november de LN-MTD, die met 106 passagiers landde vanuit Oslo en een dag later met dezelfde groep de terugreis aanvaardde.
In de volgende twee jaren waren de beide Boeing 737´s zo nu en dan te zien. In februari 1972 kwam de LN-MTD met 139 passagiers vanuit Stockholm en we zagen dezelfde kist een dag later vanuit Oslo op weg naar Malaga. De LN-MTC was in december 1972 te zien op een vlucht Stavanger - Rotterdam - Malmö en op 17 december met een groep van 45 passagiers vanuit Oslo, die een dag later weer de reis terug naar Oslo namen.
Het laatste bezoek van Mey-Air aan Rotterdam was op 2 oktober 1973, met een groep van 53 passagiers kwam de LN-MTC vanuit Köpenhagen aan en vertrok een dag later met dezelfde groep richting Malmö.        

De Boeing 737's werden voorzien van een nieuw kleurenschema met een rode staart en een rode band over de zijkant en bovenkant van de romp.
                                                                                                                                                                (Wim Zwakhals, Rotterdam, 2 oktober 1973)


Mey-Air Transport vloot lijst

registratie vliegtuigtype constructienummer verkregen van datum  vertrokken naar  datum  opm.
LN-VIC Cessna 402  0170  lsd Aircraft Supply A/S, Oslo   69 ret Aircraft Supply A/S  70   
LN-RTW Douglas C47D Dakota  4346 lsd Aircraft Supply A/S, Oslo  69  ret Aircraft Supply A/S  70   
LN-KAP Convair 240  153 Polaris Air Transport  04/10/1969  wfu Oslo-Fornebu  31/12/1972   
LN-VIP Beechcraft King Air 100  B-42 nieuw van de fabriek  10/03/1970  verkocht in Canada CF-AFD  27/12/1971   
LN-LML Beechcraft A99  U-129 nieuw van de fabriek   16/04/1970  F-BTMU Air Alpes  08/04/1972   
LN-LMT Beechcraft A99  U-130 nieuw van de fabriek ex N7871R  29/04/1970  F-BTMK Air Alpes  28/04/1972   
LN-RTZ Cessna 402B  0018 nieuw van de fabriek  04/05/1970  AS Havtor, Oslo  29/08/1972   
LN-MTA NAMC YS-11  2104 lsd NAMC, ex SX-BBJ  05/12/1970  ret NAMC JA9757 21/08/1971   
LN-MTC Boeing B737-2H5  20453 nieuw van de fabriek ex N1790B  17/09/1971  ret Boeing  03/1974   
LN-MTD Boeing B737-2H5  20454 nieuw van de fabriek ex N1791B  27/10/1971  ret Boeing  03/1974   


Blinkend gepoetst zonder opschriften was de Dakota LN-RTW verschillende malen op Rotterdam aanwezig voor vluchten uitgevoerd in opdracht van Mey-Air.                                                                                                                                                        (David Booster, Rotterdam, 31 maart 1970)

Bronnen: Airnieuws archieven

Wim Zwakhals, december 2008
HomeLijndienstenLuchtvaartmaatschappijenVliegtuigtypesGebeurtenissenFotohoek