Skyways Coach Air

Het idee om een "coach-air" verbinding vanuit Londen naar steden in Europa te starten stamt al vanuit 1953. In dat jaar werden door Skyways vergunningen aangevraagd om vanaf Lympne een dagelijkse luchtlijn te starten naar Beauvais, dit in nauwe samenwerking met enige busbedrijven die de busverbinding tussen Londen en Lympne en tussen Beauvais en Parijs verzorgden. Vanaf Victoria station in Londen werden de passagiers in een 32 zits bus naar Lympne vervoerd om daarna in een 32 zits DC-3 Dakota naar Beauvais gevlogen te worden, waarna de reis per bus verder ging naar Parijs (Place de Republique). De vliegreis bedroeg 55 minuten, de totale reistijd net geen zeven uur. De prijs bedroeg in 1959 7 pond 14, een derde van de prijs van een vliegreis tussen de beide steden.

G-AJIC C-47 Dakota in de kleuren van Skyways of London                                                                                                                       (archief Wim Zwakhals)

Een tweede dienst werd opgestart tussen Lympne en Lyon, waarna de passagiers per bus naar Nice werden vervoerd. Naast deze diensten startte Skyways verschillende andere diensten zoals naar Brussel.

Vooral de dienst naar Beauvais was een geweldig succes en in najaar 1959 werd besloten een aparte maatschappij voor deze "coach-air" verbindingen op te richten welke de naam Skyways Coach Air ontving en op 9 oktober 1958 werd opgericht met een startkapitaal van 1000 pond. Gestart werd met vier DC-3 Dakota's G-AGYZ, G-AMSM, G-AMWW en G-AMWX welke op 27 mei 1959 vanuit Skyways of London werden overgeschreven op naam van de nieuwe maatschappij. Hierbij werden de eerder genoemde diensten naar Beauvais en Lyon gevlogen. De vier Dakota's bleven daarbij gewoon doorvliegen in de kleuren van Skyways of London. Vooral de dienst tussen Lympne en Beauvais werd in die tijd intensief gevlogen, vaak zo'n 16 keer per dag. In 1959, 1960 en 1961 werden deze diensten onveranderd voortgezet. Naast de coach-air verbindingen werden ook charters gevlogen vanaf London-Gatwick met veel vluchten naar Parijs-Le Bourget. Bij slecht weer op Lympne werd direct uitgeweken naar Gatwick om de reis van het gezelschap zo kort mogelijk te houden. In juni 1960 werd de vloot uitgebreid met de aanschaf van DC-3 Dakota G-APUC afkomstig van Autair en voor het zomerseizoen van 1961 werd in april de DC-3 Dakota G-AMGD van Air Links overgenomen, welke in eind augustus vertrok naar Autair en werd voor het seizoen de DC-3 Dakota G-AJIC gehuurd van Autair (mei-september 1961), waarbij de G-AJIC van volledige Skyways of London kleuren werd voorzien.

Skyways bestelde als eerste Engelse maatschappij de Avro 748. Het eerste toestel, de G-ARMV c/n 1536, werd op donderdag 2 november 1961 door de fabriek op Lympne getoond, echter pas een half jaar later afgeleverd. Het toestel startte enkele dagen later, op 6 november 1961, aan een 160 uur durende certificatie programma. Gevlogen door de piloten van Skyways werden daarbij de velden Beauvais, Lyon, Montpollier en Vichy aangedaan, daarnaast werden op London-Gatwick en Manston nachtvluchten uitgevoerd. Uiteindelijk werd de G-ARMV op 4 april 1962 afgeleverd en werd op 17 april 1962 ingezet op de dienst naar Beauvais. Deze eerste series Avro 748 waren voorzien van 48 stoelen.

G-ARRW Avro 748 series 1 in Skyways Coach Air kleuren                                                                 (archief Frank de Koster, Rotterdam, april 1967)

Kort daarop werd het tweede toestel afgeleverd, G-ARMW c/n 1537. Beide toestellen werden afgeleverd in de kleuren van Skyways of London. Met de inzet van de Avro 748 werd de vluchtduur tussen Lympne en Beauvais terug gebracht tot 40 minuten. Met de vloot van vijf Dakota's en 2 Avro 748'en werd dat jaar gestart met het uitvoeren van vluchten vanaf Lympne naar Barcelona, Bazel, Luxemburg, Lyon, Palma, Pisa en Venetie. Daarnaast kreeg de maatschappij toestemming voor het uitvoeren van 2x per dag voor de vrachtdienst tussen Lympne en Beauvais, uitgevoerd door de DC-3 Dakota.

In september 1962 werd de moedermaatschappij Skyways of London overgenomen door Euravia. Skyways Coach Air was echter geen deel van deze overname en bleef daarbij als onafhankelijke maatschappij bestaan. De vloot was te groot voor de wintermaanden en met de levering van de derde Avro 748 (G-ARMX c/n 1538) in april 1963 op komst, werd de Avro 748 G-ARMW vanaf 30 september 1962 tot oktober 1964 verhuurd aan BKS Air Transport. Op 1 januari 1963 verliet de DC-3 Dakota G-APUC de vloot met de verkoop aan Shackleton Aviation. Na het seizoen 1963 werden de twee Dakota´s G-AGYZ en G-AMWW verbouwd tot vrachtkist om te worden ingezet op de vrachtdienst naar Beauvais. Naast vracht bleven beide toestellen ook nog passagiers vervoeren. In 1964 werd de naam Skyways of London op alle toestellen vervangen door de naam Skyways Coach Air waarbij de toestellen werden voorzien van een nieuw kleurenschema.

Voor de start van het zomerseizoen 1965 werd de Avro 748 G-ARMW voor enkele maanden (januari - mei) verhuurd aan LIAT als VP-LII. In 1965 werd met de Avro 748 de coach-air dienst vanaf Lympne naar Tours en Vichy geopend en werd vanaf juni de dienst Castle Donington - Lympne - Beauvais gevlogen. Eerst een keer per week, al snel opgeschaald naar een keer per dag. Echter het was ook het jaar met de eerste ongevallen bij Skyways Coach Air. Op 10 juli 1965 verongelukte de Avro 748 G-ARMV komende vanuit Beauvais bij een landing op Lympne. Regenval had de grasbaan op Lympne doorweekt en was daardoor niet meer in staat op het gewicht te ondersteunen tijdens de landing van het volgeladen toestel. Tijdens de landing zakte het neuslandingsgestel door de grasbaan waardoor het toestel omver werd geworpen, hierbij brak een van de vleugels af, waarbij het toestel op zijn zij doorschoof. De 48 passagiers en drie bemanningsleden overleefden de crash. Dit was het eerste ongeval met de Avro 748/HS-748 waarbij het toestel werd afgeschreven. Dit was niet het eerste ongeval door de natte baan. Enkele maanden eerder, in april 1965, werd van Schreiner Airways de Fokker F-27 Friendship series 100 PH-SAF gehuurd. Echter dit was voor korte duur. De grasmat kon ook het gewicht van de Fokker F-27 Friendship niet aan, waarbij in een van de hoeken van het veld een van de landingspoten in een kuil terecht kwam en zich daarbij verder ingroef. Na het uitgraven moest het toestel voor een inspectie naar Woensdrecht.

G-AMWX C-47B Dakota in de kleuren van Skyways Coach Air                                                                                 (Nico Terlouw, Rotterdam, 30 april 1964)

In het eind van het jaar vond een tweede ongeval plaats. Op 17 december 1965 vloog de DC-3 Dakota G-AMWX in slecht weer de dienst vanaf Beauvais naar Lympne. Door het uitvallen van de radio en navigatie instrumenten werd een noodlanding gemaakt in het ondiepe water op het strand van Mers-les-Bains, nabij Le Touquet. De passagiers konden wadend door het ondiepe water de kust bereiken. Het toestel werd daarop door de opkomende vloed gegrepen en werd daarbij afgeschreven. Dit bracht het aantal Dakota´s binnen Skyways Coach Air terug tot drie (G-AGYZ, G-AMSM en G-AMWW). Bij slecht weer op Lympne werd daarna al snel uitgeweken naar het veld van Lydd, welk slechts 14 miles verder aan de weg gelegen was.

Het verlies van Dakota G-AMWX werd opgevangen door in 1966 de DC-3 Dakota G-AMSH van BKS te huren. Echter na enkele maanden vertrok deze Dakota al op 14 juni 1966 naar Irefly. In maart 1967 werd de vloot verder uitgebreid met twee HS-748´en afkomstig van BKS Air Transport, de G-ARRW (c/n 1549) en G-ASPL (c/n 1560). Vanaf Lympne werd de coach/air dienst naar Beauvais alleen nog gevlogen door de Avro/HS-748. In het zomerseizoen zelfs in piektijd tot 20 keer per dag, in de winter alleen op maandag, vrijdag en zaterdag 1 of 2x per dag. Het tarief bedroeg toen tussen de 9 en 12 pond. Ook in 1967 werden vanaf de grasbaan van Lympne met de Avro/HS-748 vakantievluchten naar het Middellandse zeegebied uitgevoerd.

De baan op Lympne werd in de winter van 1967/1968 vervangen door een betonbaan met taxibanen welke op 11 april 1968 in gebruik werd genomen. De naam van het veld werd daarbij gewijzigd in Ashford Airport. Een groot deel van de Avro/HS-748 vloot (G-ARMW, ARMX en ARRW) werd in deze periode verhuurd aan BKS Air Transport. Om aan alle wensen te kunnen voldoen werden voor het zomerseizoen van 1968 van Autair de HS-748 G-ATMI (c/n 1592) voor de periode 15/5/68 - 1/10/68 en de Airspeed AS.57 Ambassador G-ALZZ (c/n 5222) gedurende de periode mei-september gehuurd, waarbij de AS-57 Ambassador vanaf Manston werd ingezet. Vanaf 1969 werden de DC-3 Dakota´s niet langer ingezet op de passagiersvluchten, maar uitsluitend in de vrachtrol. Gestart werd daarbij met een vrachtdienst Ashford naar Antwerpen welke van maandag t/m vrijdag 2x per dag gevlogen werd. De naam Skyways Coach Air werd daarbij op de romp veranderd in Skyways Air Cargo.

Vanaf januari 1969 werd, in opdracht van Ford Motor Company, een reguliere dienst gestart tussen Stansted en Keulen, deze dienst werd op doordeweekse dagen tweemaal per dag gevlogen. In het eerste jaar werd deze dienst gevlogen door de G-ARMW of G-ARMX. Echter in december 1969 werd de HS.748 OE-LHS (c/n 1589) van Austrian Airlines aangekocht en ingeschreven als de G-AXVG. Vanaf februari 1970 werd dit toestel op de dienst ingezet voorzien van een 32 zits luxe interieur. Omdat Ford de naam "coach-air" minder geschikt vond op deze dienst, werd op dit toestel de oude naam Skyways of London aangebracht. In 1970 werd gestopt met de coach-air diensten naar Lyon, Tours en Vichy. Gestart werd met een dienst op Oostende, echter deze werd door de geringe belangstelling al na korte tijd gestaakt.

Skyways Coach Air raakte in 1970 in financiele moeilijkheden. De verliezen liepen zo op dat op 20 januari 1971 alle activiteiten werden gestaakt. De vloot van vijf Avro/HS-748'en en drie Dakota's werd op Ashford aan de grond gezet. Een groep van 10 medewerkers onder leiding van John Knox (welke in november 1970 als commercieel manager in dienst was gekomen) wisten geld bijeen te brengen voor een doorstart. Voor € 625.000 werden de rechten en vier Avro/HS-748'en (G-ARMW, G-ARMX, G-ARRW en G-ASPL) aangekocht. De G-AXVG werd daarbij gehuurd. De drie DC-3 Dakota's werden daarbij verkocht aan Air Freight, het bedrijf welke de vracht voor Skyways Coach Air regelde. Op 8 februari 1971 werd hierbij de dienst Ashford - Beauvais weer opgestart nu onder de naam van Skyways International. Bij Air Freight bleven de drie Dakota´s nog geruime tijd vliegen in hun oude kleurenschema totdat in 1973 de naam vervangen werd door Air Freight.

G-ATMI HS-748 in volledige Autair kleuren met Skyways Coach air opschriften.                                          (Nico Terlouw, Rotterdam, april 1969)

Skyways Coach Air op Rotterdam

Met het werk voor de coach-air verbindingen was Skyways in de begin jaren niet veel te zien op Zestienhoven. We noteerden in 1961 een eerste bezoek van de DC-3 Dakota G-AJIC in de volledige kleuren van Skyways of London. Vanaf 1962 werd ook deze maatschappij regelmatig ingezet in eind april, begin mei bij de bollenvluchten. Zo werden in 1962 de Dakota´s G-AGYZ, G-AMSM en G-AMWX en in 1963 de G-AMSM en G-AMWW in hun volledige Skyways of London kleuren gezien. Voorzien van de nieuwe Skyways Coach Air kleuren werden de Dakota´s ook in 1964 weer ingezet bij de bollenvluchten en wel met de DC-3 Dakota G-AMWX op 26/27 en 30 april en 1 en 3 mei, alswel de Dakota G-AMSM op 29 april.

1965 startte met vijf vluchten uitgevoerd de DC-3 G-AMWW in de periode 22 januari t/m 2 februari. In de bollentijd werden met de Dakota´s G-AMSM, G-AMWX en G-AMWW in de weekends in de periode 26 april t/m 9 mei dagretourvluchten uitgevoerd naar Lympne. Een jaar later, 1966, het bollenseizoen van 17 april t/m 14 mei, gevlogen door de Dakota´s G-AMSM en G-AMWW en de Avro 748´en G-ARMW en G-ARMX waarbij de G-ARMW de eerste Avro 748 van Skyways Coach Air op 27 april voor het eerst te zien was. In 1967 werden de bollenvluchten zowel vanaf Ashford als Lydd gevlogen met de Avro/HS-748´en G-ARMW, G-ARMX, G-ARRW en G-ASPL (nog in BKS kleuren) met 39 vluchten en 14 vluchten met de Dakota´s G-AMSM en G-AMWW.

Het gevlogen bollenprogramma in 1968 was bescheiden met vluchten op zaterdag en zondag en een enkele vlucht op woensdag. Gestart werd op zaterdag 6 april met de Avro 748 G-ARMX, daarna inzet van de G-ARRW, G-ASPL en G-ARMX met een laatste vlucht op 4 mei. Het was het laatste jaar dat de Dakota´s actief waren met de bollenvluchten en wel met de G-AMSM en G-AMWW welke beiden werden ingezet op de zaterdagen 21 en 28 april. In 1969 inzet tijdens de bollenvluchten van zaterdag 12 april t/m 30 april met dagvluchten op zaterdag, zondag, woensdag en vrijdag. Hierbij werd de gehele Avro/HS-748 vloot ingezet G-ARMW, G-ARMX, G-ARRW, G-ASPL en G-ATMI met in totaal 28 vluchten. De HS-748 G-ATMI uiteraard in Autair kleuren.

In het laatste jaar, 1970, bracht Skyways Coach Air een bescheiden bezoek aan de luchthaven. In totaal kwamen de Avro/HS-748´en 9x langs, waarvan de helft in april en mei op de zaterdag en woensdag met bollenvluchten, gevolgd in september en oktober door een aantal charters. Deze werden uitgevoerd door de Avro 748´en G-ARRW en G-ARMX. De HS-748 G-AXVG in de kleuren van Skyways of London was eenmaal te zien en wel op zaterdag 11 oktober voor een retourtje Ashford. Tijdens de havenstaking van 1970 voerde voor de laatste maal een DC-3 Dakota voorzien van Skyways Air Cargo opschriften een vrachtvlucht uit. Dit was in de avond van 16 juli 1970 met een retourvlucht London-Gatwick vv.

G-AXVG HS-748 series 2 in de kleuren van Skyways of London tijdens het eenmalige bezoek aan Rotterdam          (archief Frank de Koster, Rotterdam, 11 oktober 1970)

Skyways Coach Air vlootlijst   

G-AMWW C-47B Dakota in de kleuren van Skyways Air Cargo in 1973 op Antwerpen.                                        (archief Wim Zwakhals)

bronnen: Airnieuws archieven, British Independent Airlines, Propliner

Wim Zwakhals, december 2020