Lease Air / Eastern Airways

Lease Air werd in april 1972 opgericht als een van de eerste bedrijven die zich vestigde op het nieuwe geopende vliegveld van Kirmington, een veld welke enkele jaren later werd omgedoopt tot Humberside. Het bedrijf startte met een vliegopleiding met Cessna 150's en 172's en verzorgde eveneens de afhandeling en brandstofvoorziening. In februari 1973 werden de activiteiten uitgebreid met het uitvoeren van luchttaxivluchten.

G-AZNY Piper Pa-27-250E Aztec Lease Air                                                                                                                        (Wim Zwakhals, Rotterdam, 5 juni 1979)

Voor dit doel werd aangeschaft de Piper Pa-39 Twin Commanche G-BALP. Een maand later, maart 1973, gevolgde door de Cessna 337 Super Skymaster G-ATSN. Om aan de groeiende vraag, vooral uit de opkomende olie industrie, te kunnen voldoen werd dat jaar de Piper Pa-27 Aztec 250E G-AZWW gehuurd van Edinburgh Flying Service, welke in november 1973 vervangen werd door een eigen exemplaar, de Piper Aztec G-AZNY. Met het stoppen van Humber Airways in januari 1975 werden de activiteiten van deze maatschappij overgenomen. De Cessna 337 Super Skymaster G-ATSN werd verkocht en de vloot werd verder uitgebreid met de Piper Pa-27 Aztec's G-BAJX en G-BBMJ, gevolgd in 1977 door de Piper Aztecs G-BAVY en G-BBEW.

Gevlogen werd vooral tussen Humberside en Aberdeen en daarbij vele charters vanaf deze plaatsen naar bestemmingen als Antwerpen, Brussel, Edinburgh, Esbjerg, Gotenburg, Norwich, Rotterdam en Sumburgh. Eind 1977 werd een eerste Piper Pa-31-250 Navajo aan de vloot toegevoegd, de G-BFDN, enkele maanden later gevolgd door een tweede Piper Pa-31-350 Navajo, de G-BBEJ. Met de aanschaf van dit toestel werd de P-39 Twin Commanche G-BALP verkocht.

In 1977 werd door Lease Air een contract gesloten voor het uitvoeren van een aantal vrachtvluchten tussen Humberside en Amsterdam en Oostende. Voor het uitvoeren van deze vluchten werd een HS.650 Argosy van Air Bridge en een ATL-98 Carvair van British Air Ferries gehuurd. Begin 1978 werd gekeken naar de aanschaf van een eigen groter toestel, een Vickers Viscount, echter deze plannen gingen niet door. In plaats daarvan werden in juli 1978 twee Douglas DC-3 Dakota`s aangekocht, de G-AMPO en G-AMRA, beiden afkomstig van Intra Airways.

G-BAVY Piper Pa-27-150E Aztec in de kleuren van de Engelse vlag met Lease Air/Sooner Foods opschriften.                                                             (David Booster, Rotterdam, 27 augustus 1976)

Voorzien van een nieuw rood, wit en blauw kleurenschema en de nieuwe handelsnaam Eastern Airways werd de eerste DC-3 Dakota G-AMPO in juli 1978 afgeleverd op de nieuwe thuisbasis East Midlands/ Castle Donington. Op 17 juli werd de eerste vrachtcharter uitgevoerd met een lading vracht naar Schiphol. Op 27 juli werd de tweede DC-3 Dakota aan Eastern Airways afgeleverd, de G-AMRA. De G-AMRA, een oude BUIA Dakota, werd daarbij uitsluitend voor vrachtvluchten ingezet. De DC-3 G-AMPO kon daarbij zowel als vracht- en passagierskist worden ingezet. Van Intra Airways werd daarbij het Ford contract voor het vervoeren van onderdelen van en naar Keulen, Saarbrucken en Valencia overgenomen. Daarnaast werd nu door Eastern Airways de nachtvrachtdienst tussen East-Midlands en Schiphol gevlogen. Met het verkrijgen van de nachtelijke krantenvlucht tussen Liverpool en Belfast/Aldergrove werd in november 1978 een derde ex-Intra Airways DC-3 Dakota aangeschaft. dit werd de G-AMYJ welke op 29 november 1978 vanaf Exeter naar East Midlands werd overgevlogen. In midden 1979 werden de contracten voor de vrachtvlucht naar Amsterdam en de krantenvlucht naar Belfast beeindigd, echter het werk voor Ford bleef en daarnaast werden de drie DC-3 Dakota´s nu vooral ingezet op charterwerk naar Europa met bestemmingen als Brussel, Beek, Dijon, Nice, Pisa, Porto en Zurich.

In 1980 werd de vloot uitgebreid met een HS-125, de G-AZVS, waarmee een nieuwe doelgroep in de markt werd verkregen. Deze HS.125 bleef eigendom van de Beecham Group en werd per vlucht gehuurd waarbij de naam Easter Airways op de motorgondel werd aangebracht.

In januari 1981 startte Eastern Airways met de lijndienst Norwich naar Birmingham en Humberside naar Glasgow. Deze dienst werd gevlogen met de Pa-31 Navajo's, welke sinds de naamsverandering eveneens van Eastern Airways opschriften waren voorzien. Bij een hoge bezettingsgraad werd een DC-3 Dakota ingezet (G-AMPO en G-AMYJ). In april 1981 werd van Air UK de lijndienst London/Heathrow via Norwich en Humberside naar Glasgow overgenomen. Gestart werd met de DC-3 Dakota, waarbij dit de laatste door een DC-3 Dakota gevlogen lijndienst vanaf Heathrow werd. Echter dit toestel werd al in juli 1981 vervangen door de nieuw aangeschafte Short SD.330. Drie SD.330's werden door Eastern Airways aangeschaft. Twee nieuw van de fabriek (G-EASI en G-BKDO) en een derde afkomstig van het Canadese Time-Air G-NICE (ex C-FTAV). Met de komst van deze drie SD.330 werden de drie DC-3 Dakota's in september 1981 verkocht aan Air Atlantique.

Het lijnennet werd verder uitgebreid met de dienst Humberside - Edinburgh en op 18 januari 1982 werd gestart met de nachtvlucht Stansted - Liverpool - London/Gatwick.

In september 1982 maakte General Relays Ltd, eigenaar van het op Liverpool gebaseerde Genair, bekend zowel de activiteiten van Eastern Airways als Casair over te nemen en door te gaan onder de naam Genair. Hierbij werden de activiteiten op 24 oktober 1982 overgenomen. Hierbij werd de Piper Pa-27 Aztec en Pa-31 Navajo vloot verkocht. De lijndiensten van Eastern Airways werden eveneens overgenomen door Genair en de drie SD.330's G-EASI, G-NICE en G-BKDO bleven nog met Eastern opschriften vliegen tot de toestellen in januari 1983 voorzien werden van Genair kleuren.

G-AMPO Douglas C-47B Dakota Eastern Airways                                                                                                (David Booster, Rotterdam, 3 oktober 1981)

Lease Air/ Eastern Airways op Rotterdam

Vanaf de start van de maatschappij was Lease Air met zijn vloot van Pa-27 Aztec's een regelmatige bezoeker aan de luchthaven. Het allereerste bezoek van een Lease Air Aztec, was de komst van de G-AZNY op 13 december 1973, waarna de Pa-27 G-AZNY in het jaar daarop nog verschillende malen konden terugzien. In 1975 werd naast de Pa-27 Aztec G-AZNY ook de Aztec G-BAJX op vluchten naar Rotterdam ingezet. In 1976 de komst van de Pa-27 Aztecs G-AZNY, G-BAJX, G-BBMJ en G-BAVY. Zoals de opname laat zien was dit laatst genoemde toestel voorzien van de kleuren van de Engelse vlag met de opschriften Lease Air/ Sooner Foods. Naast deze Aztec vloot in 1977 op 19 oktober 1977 het eerste bezoek van de Pa-31 Navajo G-BFDN met enkele maanden later op 27 december 1977 het bezoek van Navajo G-BBEJ.

In 1978 de naamsverandering van Lease Air in Eastern Airways. Hierbij bleef de Aztec vloot onder de naam Lease Air doorvliegen. Op 28 december 1978 was daarbij de C-47B Dakota G-AMYJ voor het eerst op Rotterdam te zien was met de komst van een aflosbemanning vanaf Norwich. Nog geen drie weken later werden de Eastern Airways Dakota's ingezet bij een korte havenstaking in Engeland waarbij de C-47B Dakota G-AMRA op 12 en 13 januari 1979 en de G-AMYJ op 26 januari 1979 vluchten uitvoerden met sigaretten naar Southend. Ook de derde Dakota uit de Eastern vloot, de G-AMPO, konden we dat jaar nog op Rotterdam begroeten en wel op 31 augustus en 1 september voor enige rondvluchten met Dakota fans naar Dusseldorf. De naam Eastern werd dat jaar eveneens aangebracht op de Pa-31 Navajo vloot, waarbij de G-BFDN en G-BBEJ op Rotterdam te zien waren.

G-BFDN Piper Pa-31-350 Navajo Eastern Airways                                                                                           (David Booster, Rotterdam, 3 oktober 1981)

In 1980 werd de C-47B Dakota G-AMPO ingezet op 26 en 27 april voor een charter naar de Hannover Air Show. Op 12 september streek de G-AMPO weer op Rotterdam neer om de volgende twee dagen een aantal rondvluchten uit te voeren. Naast de Pa-31 Navajo G-BFDN en de Pa-27 Aztec G-BAVY (met Lease Air opschriften) dat jaar de komst van de HS-125 G-AZVS. Dit toestel was met Eastern opschriften op de motorgondels te zien op 27 en 28 februari en 27 oktober. De Piper Pa-31 Navajo G-BFDN en de nieuw aangeschafte Navajo G-MDRB en de Pa-27 Aztec G-BAVY brachten ook in 1981 nog enkele bezoeken aan Rotterdam. De DC-3 Dakota G-AMPO kwam nog een keer langs voor het uitvoeren van rondvluchten en wel op 2,3 en 4 oktober 1981, welk de laatste activiteiten voor Eastern Airways zijn geweest want het toestel werd daarna overgedragen aan Air Atlantique.

Het laatste bezoek jaar van Lease Air /Eastern Airways 1982 startte op 4 januari met de komst van de Short 330 G-EASI welk een charter Norwich - Rotterdam -Hull uitvoerde. De daarop volgende maanden voerden de Pa-31-350 Navajo's G-BFDN en G-MDRB nog bijna een wekelijks bezoek aan Rotterdam. De Short 330 zou nog een tweede en laatste bezoek aan Rotterdam brengen en wel op 15 augustus. Het laatste bezoek van de maatschappij was op 12 oktober 1982 met de Pa-27 Aztec G-BAVY.

G-EASI Short SD.330 Eastern Airways                                                                                                                      (Wim Zwakhals, Rotterdam, 4 januari 1982)

Lease Air / Eastern Airways vlootlijst

G-BAVY Piper Pa-27-250E Aztec met operated by Lease Air opschrift.                                                      (Wim Zwakhals, Rotterdam, 12 oktober 1982)

Bronnen: Airnieuws archieven, British Independent Airlines, Air Britain, Propliner

Wim Zwakhals, september 2019