IAS Cargo Airlines

IAS (International Aviation Services) werd eind zestiger jaren opgericht als bedrijf voor het voorzien van management en uitrusting voor het nieuw opgerichte African Safari Airways (ASA)  binnen Europa. 

G-ATMA  Bristol B-175 Britannia  IAS                                                                                                                                   (Wim Zwakhals, Rotterdam, 20 mei 1973)

Om de Britannia vloot van ASA vliegwaardig te houden, werd ook door IAS voor de onderdelen gezorgd en zo werd eind jaren zestig de door Transglobe uit dienst genomen B-175 Britannia G-ANCC voor onderdelen aangekocht. In maart 1971 had ASA capaciteits problemen. IAS kwam ASA te hulp en nam de net uit dienst genomen B-175 Britannia G-ATNZ van Caledonian over en werd direct, op 10 maart 1971, aan ASA uitgeleend. Dit voor een periode van drie weken. Op 1 april 1971 maakte het toestel voor ASA zijn laatste vlucht en werd de volgende dag naar Biggin Hill gevlogen waar het toestel na enkele maanden werd gesloopt. In november 1971 werd de samenwerking met African Safari Airways beeindigd. IAS kocht nu een tweede B-175 Britannia van Caledonian, de G-ATMA, die nu werd ingezet als de 5Y-ANS onder de naam African International, waarbij IAS alle support, bemanning en grondafhandeling verzorgde. Deze maatschappij vloog met deze Britannia tussen Europa en Afrika waarbij voornamelijk vlees en machine onderdelen vervoerd werden. Op 18 mei 1972 werd deze Britannia in het Engelse register ingeschreven als de G-ATMA op naam van IAS en International Aviation Services nam daarbij de activiteiten van African International over. Onder de naam IAS Cargo werd gestart met vrachtvluchten vanaf London-Gatwick naar verschillende velden in Afrika en Midden-Oosten. Al snel werden meer contracten verkregen en de vloot werd na enkele maanden, eind oktober 1972, uitgebreid met een tweede Bristol B-175 Britannia, de G-AOVF, afkomstig van Donaldson. Met steeds meer vluchten op het Verre oosten werd in januari 1973 de vloot verder uitgebreid met de Britannia G-AOVS van Lloyd International. In de loop van 1973 werden ook de Lloyd Britannia's G-AOVP (juli 1973) en G-ANCD (september 1973) aangekocht, waarbij de eerste Britannia G-ATMA in juni 1973 op Biggin Hill buiten gebruik werd gesteld. 

G-BDHA Douglas DC-8-54F  IAS Cargo Airlines                                                                                                           (David Booster, Rotterdam, 11 mei 1976)

De Britannia met zijn laadvermogen van 18 ton werd te klein voor een aantal vluchten en in januari 1975 werd een DC-8-54F van Seaboard World overgenomen, de N8782R. Het werd de eerste Douglas DC-8 in het Engelse register en er moest eerst het British Certificate of Airworthiness verkregen worden voordat het toestel ingeschreven kon worden. Deze DC-8-54F werd daarom onder zijn Amerikaanse registratie N8782R in dienst genomen. Om het Britse CofA te krijgen dienden een aantal modificaties aangebracht te worden. Deze werden direct aangebracht bij de tweede Seaboard World welke werd aangekocht, de N8783R, welke onder de registratie G-BDDE op 20 juli 1975 in dienst werd genomen. Hierbij werd de eerste aangekochte DC-8-54F N8782R weer naar de Verenigde Staten gestuurd voor het aanbrengen van de modificaties, waarna het toestel als G-BDHA weer in dienst werd genomen. Met het in gebruik nemen van de DC-8 werd de maatschappij naam veranderd in IAS Cargo Airlines.

In juli 1975 kreeg IAS Cargo Airlines de rechten om reguliere vrachtdiensten uit te voeren naar Nigeria, Oost-Afrika, Malawi en Zambia. Al snel werden hierbij kantoren geopend in Nairobi, Lusaka, Lagos en Khartoum. Met de opkomende oliebelangen werd daarbij al snel een kantoor geopend in Sharjah. De vloot werd in november 1976 uitgebreid met het inhuren van de N804SW een DC-8-54F van Seaboard World. 

Op 3 januari 1976 startte de IAS Britannia G-AOVS met vrachtvluchten vanaf Manston in opdracht van het opnieuw opgerichte Invicta International Airways. Enkele maanden later, vanaf april 1976, werd ook de Britannia G-AOVF  aan Invicta International verhuurd. De beide Britannia's werden gevlogen door IAS bemanning in volledige IAS kleuren. De B-175 G-AOVS werd verhuurd van 3 januari t/m 13 juni 1976. De G-AOVF van april t/m december. Wanneer nodig werden de toestellen tijdens de verhuur periode voor eigen inzet gebruikt.

Met de komst van de DC-8'en werd de Britannia vloot geleidelijk verhuurd en uit dienst genomen. B-175 Britannia G-ANCD vertrok in mei 1975 naar African Safari als 5Y-AYR, Britannia G-AOVP werd in augustus 1975 op Biggin Hill uit dienst genomen. Bristol B-175 Britannia G-AOVS vloog nog twee jaar door en vertrok pas in mei 1977 naar Redcoat.    

G-BEAF  Boeing B 707-321C Dan-Air operated on behalf of IAS                                                                                (David Booster, Rotterdam,  23 januari 1977)

De markt werd verder vergroot met vluchten naar het Verre Oosten en Australie. Bij de vluchten op Australie werd daarbij op de terugvlucht vlees meegenomen. Om al deze vluchten uit te kunnen voeren werd met Dan-Air London een contract afgesloten voor het huren van een aantal B.707-321C's. Hierbij werd naast de volledige Dan-Air kleuren het opschrift "operated on behalf of IAS" aangebracht. De eerste gehuurd Boeing 707-321C werd de G-BEAF welke vanaf september 1976 gehuurd werd,  een maand later gevolgd door de B.707-321C G-BEBP. Deze tweede Boeing ging een half jaar later verloren bij een crash op 14 mei 1977 bij de landing op Lusaka in Zambia. Al snel werd een vervangende B-707 gevonden en wel de G-BEVN welke vanaf 1977 eveneens van Dan-Air werd gehuurd.

De DC-8-54F had een capaciteit van 54 ton, te groot voor de aanvoer van oliebooruitrusting richting Tripoli en de Golf staten en zo werd in december 1976 de Canadair CL-44 G-BCWJ, met een capaciteit van 27 ton, gehuurd van Tradewinds voor een periode van een jaar.       

G-BCWJ  Canadair CL-44D  IAS Cargo Airlines                                                                                              (David Booster, Rotterdam,  september 1977)

De vierde Boeing B.707-321C welke van Dan-Air werd gehuurd werd de G-BEZT welke in oktober 1977 in dienst werd genomen.

Vooral binnen Afrika zorgde IAS Cargo voor een fijn vertakt netwerk waarbij de vracht tot in geheel Afrika bezorgd kon worden. Zo werden in 1975 vanaf London 25 vluchten per maand gevlogen naar Nigeria, twee per maand naar Zambia, tien naar oostelijke Afrika en vier naar Malawi. In februari 1978 werd de al enige tijd van Seaboard World gehuurde DC-8-55F N804SW ingeschreven als de G-BIAS en werd de vloot verder uitgebreid met de van CP-Air afkomstige DC-8-55F CF-CPT welke in april 1978 de G-BSKY werd. Er was zoveel werk dat in januari 1978 voor drie maanden de DC-8-62F OH-LFT van Finnair werd gehuurd, dit toestel werd voor een tweede maal gehuurd vanaf november 1978. Begin 1978 werd daaraan toegevoegd de huur van de DC-8-62F OH-LFY. Eind 1978 vertrok de laatste B-175 Britannia G-AOVF naar Invicta International.

Midden 1979 traden veranderingen op in de markt. De brandstofprijzen stegen en grotere maatschappijen, zoals British Airways, namen steed meer vracht in de belly's van de nieuwe toestellen mee. Begin 1979 werd besloten tot een fusie van IAS Cargo Airlines en TAC Transmeridian Air Cargo. Dat leidde er onmiddelijk al toe dat op de TAC CL-44's een IAS sticker werd aangebracht. Op 15 augustus 1979 fuseerde deze twee maatschappijen tot British Cargo Airlines. De vier DC-8 'en van IAS Cargo Airlines gingen daarbij over naar de nieuwe maatschappij. De huur van de Boeing 707's van Dan-Air werd al in 1978 afgerond. De twee DC-8-62F 's van Finnair bleven tot in juli 1979 in dienst.   

IAS Cargo Airlines op Zestienhoven

G-AOVP  Bristol B-175 Britannia  IAS                                                                                                                (Wim Zwakhals, Rotterdam,  23 juli  1`974)

Na  in augustus 1972 voorzien te zijn van African International opschriften ingezet te worden tijdens de havenstaking verscheen de B-175 Britannia, nu voorzien van IAS kleuren, op 1 september 1972 voor het eerste maal op Rotterdam. Het toestel kwam daarbij leeg, vanaf thuisbasis London-Gatwick, en vertrok met vracht naar Benghazi. Het zou dat jaar het enige bezoek zijn. Britannia G-ATMA zou daarna nog tweemaal langskomen. Op 17 april 1973 vanuit Gatwick om een dag later met vracht naar Benghazi te vertrekken en op 20 mei vanuit Cairo met bonen om leeg naar Gatwick te vertrekken. Ook de nieuw aangetrokken Britannia's kwamen dat jaar naar Rotterdam. Britannia G-AOVS op 7 en 26 mei. De B-175 G-AOVP op 1 juni, leeg uit Gatwick, en met vee naar Lissabon en de Britannia G-AOVF later dat jaar op 13 en 30 november.

In 1974 was IAS 14 maal op Rotterdam te zien. In mei met twee vluchten (2 en 24 mei) met de B-175 G-ANCD met bonen uit Cairo. Tussen 23 juli en 6 augustus een zestal vluchten met machine onderdelen naar Port Elizabeth uitgevoerd door de G-ANCD, G-AOVP en G-AOVF. Daarna in november en december een aantal vluchten met groenten uit Cairo uitgevoerd door de G-AOVF en G-AOVS. Daarnaast maakte IAS gebruik van de Transvalair CL-44 HB-IEN voor het uitvoeren van een aantal vluchten

Met veel vracht naar het Midden Oosten en Afrika werd op de terugvlucht veel groenten uit Cairo meegenomen. Dit betekende in 1975 niet minder dan 35 charters, uitgevoerd door de B-175 Britannia's G-AOVS, VF en VP. Daarnaast de komst van de eerste DC-8-54F van de maatschappij, nog voorzien van Amerikaanse registratie, de N8782R, nu voorzien van IAS Cargo Airlines, op 10 november 1975. 

Ook in 1976 veel vluchten met op de terugweg groenten, vooral bonen vanuit Cairo. Britannia G-AOVF streek als eerste neer op 15 januari en zou daarna elke maand een of twee keer terugkomen. De tweede Britannia dat jaar was de G-AOVS. Eerst in februari (2, 21 en 23) vliegend voor Invicta International, daarna in mei 3 keer (1, 3 en 6) met bonen uit Cairo. Op 9 mei de komst van de eerste in Engeland ingeschreven DC-8, de G-BDHA welke dat jaar nog twee keer zou langs komen ( 11 mei en 3 november). De tweede IAS Cargo Airlines DC-8-54F G-BDDE was voor het eerste te zien op 16 mei en zou daarna nog een zestal vluchten uitvoeren. Een groenten luchtbrug vanuit Cairo in december dat jaar zorgde voor de nodige activiteiten. Op 2 december de inzet van de van Finnair gehuurde DC-8-62 OH-LFY welke ook op 12, 15 en 18 december langskwam. Op dezelfde dag ook de komst van de G-BEAF de B 707-321C gehuurd van Dan-Air, welke eveneeens op 20 en 27 december te zien zou zijn. En op 14 december de inzet van de CL-44D G-BCWJ.  

In totaal werden er 65 vluchten dat jaar door IAS Cargo Airlines uitgevoerd.

OH-LFT  Douglas DC-8-62F  Finnair operated on behalf of IAS Cargo Airlines                                                            (David Booster, Rotterdam,  17 mei 1979)

Het tweede topjaar voor IAS Cargo Airlines op Rotterdam was 1977. De bonen/groenten luchtbrug liep door tot het voorjaar met vooral de inzet van de Bristol B-175 Britannia G-AOVF. Daarnaast de inzet van de van Dan-Air gehuurde B 707-321C's G-BEBP (op 2 en 30 januari ) en G-BEAF (29 januari en 25 april) en de Canadair CL-44D G-BCWJ op 27/2, 26/6, 11, 17 en 15 mei. Naast bonen vanuit Cairo werden er ook komkommers uit Kreta en ongebrande koffie uit Nairobi aangevoerd. De IAS Cargo DC-8 'en welke dat jaar werden ingezet waren de G-BDHA op 12 mei en G-BDDE op 24 juli met ongebrande koffie vanuit Nairobi. In de tweede helft van dat jaar veel werk met de CL-44 met op 27 juli eveneens ongebrande koffie uit Nairobi. Vanaf september werd de Britannia G-AOVF weer ingezet met bonen uit Cairo (3 tot 4 keer per maand) evenals de CL-44. Deze CL-44 was voor het laatst te zien op 29 november waarbij de opschriften op de romp reeds waren verwijderd. De laatste vlucht dat jaar was met de Britannia G-AOVF, op oudejaarsdag 31 december.

Na dit tweede top jaar 1977 een veel bescheidener IAS programma in 1978. De Britannia G-AOVF kwam op 22 en 25 mei langs met groenten uit Cairo en kwam op 20 juli bergingsmaterieel ophalen voor een vlucht naar Dakar. Dit was het laaste IAS Cargo Airlines Britannia bezoek aan Rotterdam.

In 1979, de laatste maanden voor de fusie met TAC in augustus , brachten de DC-8'en van IAS Cargo nog een aantal bezoeken aan de luchthaven. Op 17 januari de DC-8-55F G-BSKY, gevolgd door de DC-8-54F G-BDDE op 2 februari en de G-BIAS op 11 en 17 februari, allen met tomaten uit Tenerife en Las Palmes. Het laatste bezoek van IAS Cargo Airlines aan Rotterdam was op 17 mei 1979 met de van Finnair gehuurde DC-8-62F OH-LFT met bonen uit Cairo.  

G-AOVF   Bristol B-175 Britannia   IAS Cargo Airlines                                                                                            (Wim Zwakhals, Rotterdam, 6 maart 1976)

IAS Cargo Airlines vlootlijst


G-BIAS  DC-8-54F    IAS Cargo Airlines                                                                                                 (David Booster, Rotterdam, 11 februari 1979)

bronnen: archief Airnieuws, British Independent Airlines, Air Britain

 

Wim Zwakhals,  september 2023