Havenstaking 1972

Na de grote staking van 1970 was er twee jaar later weer onrust in de Britse havens. Dit leidde wederom weer tot een luchtbrug naar o.a. Rotterdam met weer een leuk aantal bezoekers.

G-AZRE  Vickers  V.952 Vanguard  Invicta International                                                             (Wim Zwakhals, Rotterdam,  1 augustus 1972)

Op 28 juli 1972 legden 42.000 havenwerkers in Engeland het werk stil. De hoofdreden was de verdere invoering van containers bij de havenbedrijven, waarbij zij minder werk in het stukgoed kregen en bang waren dat de werkzaamheden bij de containerbedrijven door goedkopere werkkrachten zouden worden uitgevoerd. Verder eisten zij een pensionering op 55 jarige leeftijd. Alle havens werden stil gelegd met uitzondering van de ro-ro diensten vanaf Dover en Felixstowe. Een week na het uitbreken van de staking werd, op 4 augustus 1972, door de regering de noodtoestand uitgeroepen. Na een aantal gewelds incidenten werd op 17 augustus de staking door de vakbonden beeindigd, maar het zou nog tot 22 augustus duren voordat alle havenwerkers weer aan het werk waren.

 

Een van de export producten voor Engeland in die tijd waren tabak en sigaretten. In landen als Algerije, Tunesie, Egypte, Syrie, Saudi Arabie, Emeraten en Pakistan rookten meer dan 30% van de bevolking. Een enorme afzetmarkt die gevoed moest blijven worden. Tabak en sigaretten werden in dozen vervoerd. Tijdens de havenstaking weken schepen uit naar Rotterdam en werd een sigaretten luchtbrug opgezet tussen Southend en Rotterdam. De tabaksfabriekanten zagen de staking aankomen en startten al op 25 juni 1972 met het vervoer van sigaretten door de lucht.  

 

Naast sigaretten werd veel vracht met o.a. groenten en goederen van andere Engelse vliegvelden aangevoerd.

 

Alidair

G-ASED  Vickers  V.831 Viscount  Alidair                                                                            (Wim Zwakhals, Rotterdam,  3 augustus 1972)

De maatschappij welke het meest werd ingezet op de luchtbrug was Alidair en wel op de sigaretten vluchten vanaf Southend. Alidair werd in januari 1972 opgericht en startte op 12 juni 1972 het vliegbedrijf met drie Vickers Viscounts. Met de G-ASED, een Viscount series 800, was de havenstaking gelijk een van de eerste grote klussen voor de nieuwe maatschappij. De Vickers V.831 Viscount G-ASED was daarbij bijna dagelijks te zien en voerde in de periode 25 juli t/m 22 augustus 1972 niet minder dan 64 vluchten uit tussen Southend en Rotterdam. 

 

British Air Ferries

De luchtbrug vanaf Southend betekende extra werk voor de ATL-98 Carvair vloot van British Air Ferries. Deze Carvair vloot was net uitgebreid met de huur van twee Carvairs van TAR welke eveneens in de luchtbrug werden ingezet. Vanaf 25 juni werd gestart met de extra vluchten. Op de inzet van de Carvair G-ASHZ na, werden de ze vluchten op 28/29 juli beeindigd. De vloot werd daarna ingezet om de Ford fabrieken door de staking heen te helpen. De inzet van de ATL-98 Carvair G-ASHZ zou tot 10 augustus doorlopen. In totaal werden 23 vluchten uitgevoerd. 

Fragtflug

Met het verplaatsen van de BAF Carvair vloot naar Ford werd vanaf 28 juli Fragtflug ingezet voor het vervoer van de sigaretten vanaf Southend naar Rotterdam. De Douglas DC-6A TF-OAA zou in de periode 28 juli t/m 19 augustus 10 maal worden ingezet.

Sagittair

Ook Sagittair werd bij de vrachtluchtbrug ingezet. Vanaf East Midlands werd daarbij de Argosy vloot optimaal gebruikt. Het was de HS.650 Argosy G-APWW die op 3 augustus 1972 de spits afbeet, gevolgd dopor de G-APRN op 9 augustus. Ook de Argosy G-AZNH zou eenmaal (21 augustus) meedoen. In totaal werden er in de periode 3 t/m 23 augustus 15 vluchten vanaf East Midlands richting Rotterdam uitgevoerd. Het waren de laatste grote acties van de maatschappij, want een week later, op 5 september 1972, stopte Sagittair door de oplopende schuldenlast de activiteiten.

G-AZHN  HS.650 Argosy  Sagittair                                                                                  (Wim Zwakhals, Rotterdam,  21augustus 1972)

Trans Meridian Air Cargo

Vanuit Stansted werd de CL-44 van Trans Meridian Air Cargo (TMAC) ingezet. Hierbij werd gebruik gemaakt van het toestel dat leeg op weg zou gegaan naar vracht in Europa of Midden-Oosten. In de periode 30 juli t/m 14 agustus werden daarbij de CL-44's G-AXUL en G-AZML 7x ingezet. 

Air International

Air International was eveneens een nieuwkomer in 1972. Het bedrijf werd in mei 1971 opgericht en startte in juli 1971 de activiteiten met Vickers V.701 Viscount G-APPX welke gehuurd werd van Fields. Er werden voornamelijk passagiersvluchten gevlogen vanaf Gatwick en Stansted. Tijdens deze havenstaking werd deze Viscount in de periode 30 juli t/m 20 augustus vijf maal ingezet voor het vervoer van stukgoederen tussen Southend en Rotterdam in opdracht van Ferrymasters. Op 2 november dat jaar werd de Viscount op Gatwick aan de ketting gelegd wegens het uitblijven van betalingen. Dit betekende gelijk het einde van de maatschappij. Op 21 november werd het toestel weer overgevlogen naar Fields.

G-APPX  Vickers V.701 Viscount  Air International                                                               (David Booster, Rotterdam, augustus 1972)

British Midland Airways

Ook een van de Viscounts van BMA werd ingezet en wel de Vickers V.821 Viscount G-APNE op 3 vluchten op 8 augustus en twee vluchten een dag later, op 9 augustus. Het laatste bezoek van deze Viscount aan Rotterdam, want in september 1972 vertrok het toestel naar Arkia.

African International

G-ATMA  Bristol B-175 Britannia  African International                                                        (Wim Zwakhals, Rotterdam,  4 augustus 1972)

Gebaseerd op Nairobi nam African International begin 1972 de Bristol B-175 Britannia 5Y-ANS over van African Safari Airways en vloog deze op 6 februari 1972 over naar Luton om daarna te worden ingezet op de vrachtvluchten naar Afrika. In mei 1972 werd het toestel en de reeds aangenomen vrachtvluchten overgenomen door International Aviation Services (IAS), welke op 18 mei 1972 het toestel inschreef in het Britse register onder zijn oude registratie G-ATMA. Het was de start van IAS als luchtvaartmaatschappij. Het toestel bleef nog enkele maanden in de kleuren van African International vliegen voordat het werd overgespoten in de nieuwe kleuren van IAS. Vier maal was deze IAS Britannia in de kleuren van African International tijdens de staking te zien en wel op 4, 6, 8 en 19 augustus.

 

Invicta International

Invicta bouwde de activiteiten met de laatste twee overgebleven C-54 Skymasters af en deze toestellen zouden in september 1972 verkocht worden. De vloot van twee V.952 Vanguards werden nu onder de naam van Invicta International volop in het vrachtwerk ingezet. Tijdens de staking werd met de Vanguard G-AZRE vanaf Manston in de periode 1 t/m 20 augustus vijf vluchten uitgevoerd. Dit vrachttoestel, welke in maart van dat jaar in gebruik werd genomen, was nu (in tegenstelling tot zijn eerdere bezoek aan Rotterdam) voorzien van Invicta International kleuren.

Dan-Air Skyways

G-AXVG HS-748 srs 2A  Dan-Air Skyways                                                                                   (Wim Zwakhals, Rotterdam,  1 juli 1973)

Dan-Air nam in april 1972 Skyways International over van de financieringsmaatschappij Sterling Industrial Properties. Bij de overname behoorden ook de door Skyways International gevlogen lijndiensten. De vier overgebleven HS-748'en van Skyways International bleven op deze diensten doorvliegen onder de naam Dan-Air Skyways. Twee jaar later, in 1974, was Skyways volledig geintegreerd en werd een eind gemaakt aan deze aparte identiteit. De vliegtuigen werden daarbij voorzien van volledige Dan-Air kleuren. Tijdens de havenstaking werd de HS-748 G-AXVG twee maal ingezet en wel op 13 en 20 augustus.

In totaal 136 extra vluchten met ca. 2700 ton vracht.

 

bronnen: archief Airnieuws

Wim Zwakhals, januari 2022