British Westpoint Airlines

Lijndienst

British Westpoint Airlines startte op 2 april 1966 met een verbinding met Exeter en Rotterdam. Deze lijndienst werd 2 maal per week gevlogen met een DH-104 Dove. Vertrokken werd om 07.00 uur 's morgens vanuit Exeter onder vluchtnummer WP602 met aankomst op Rotterdam om 09.30 uur. Het toestel stond daarbij de gehele dag op Rotterdam waarbij het toestel om 19.00 uur vertrok als de WP607 om 21.30 uur aan te komen op Exeter. Tarief voor een enkele reis bedroeg fl. 113,-, voor een retourvlucht moedt fl 214,- betaald worden. Deze dienst heeft maar heel kort bestaan want binnen een maand, op 30 april 1966, werden alle activiteiten gestaakt.

Exeter - Rotterdam

van 2 april 1966 t/m 30 april 1966

British Westpoint Airlines


DH-104 Dove

G-AROI

G-AROI DH-104 British Westpoint Airlines op de lijndienst                                                              (David Booster, Rotterdam, april 1966)

De gevlogen lijndiensten van British Westpoint Airlines in 1966

G-ALYF C-47A Dakota Westpoint Aviation voor de grote hangaar op Rotterdam                                    (Nico Terlouw, Rotterdam, april 1961)

Westpoint Airlines werd op 2 december 1960 opgericht door Frank en Jack Mann. Met thuisbasis Exeter werden de activiteiten op 22 maart 1961 gestart met de van BEA afkomstige C-47A Dakota G-ALYF (c/n 19350) welke op deze datum, voorzien van Westpoint Aviation opschriften, na een overhaul werd afgeleverd. Na enige dagen van crew training werd op 30 maart de eerste charter uitgevoerd van Bournemouth naar Oostende. Vanaf Exeter, in de westpunt van Engeland, was het aanbod van charters nog beperkt, zodat vooral gevlogen werd vanaf London-Gatwick met in de zomer vakantiecharters richting o.a. Barcelona, Lyon, Perpignan en Palma. Naast eigen werk werd ook veel voor andere maatschappijen gevlogen, voldoende om dat jaar de vloot te verdubbelen met de aanschaf van een tweede ex BEA Dakota, de G-AJHY C-47A (c/n 13388), welke op 21 september 1961 aan Westpoint Aviation werd afgeleverd.
In maart 1962 werd de vloot uitgebreid met een derde ex BEA C-47A Dakota, de G-AMDB (c/n 14987/26432). Met de introductie van deze Dakota werd een nieuw kleurenschema ingevoerd bestaande uit een aantal donkerrode strepen over de romp, een wit met rode staart met daarn de "W" aangebracht. Deze derde Dakota werd aangeschaft door de opdracht van Air France om de nieuwe lijndienst tussen Lille en London-Heathrow op te starten (3x per week) en werd tevens gestart met de lijndienst tussen Exeter en London-Gatwick.
Naast een steeds uitgebreider vakantieprogramma naar het zuiden van Europa werden steeds meer vluchten vanaf Exeter uitgevoerd, vooral richting Jersey en Noord Frankrijk met bestemmingen als Best, Dinard en Quimper.
In de winter van 1962/1963 werd de naam van de luchtvaartmaatschappij gewijzigd in British Westpoint Airlines waarbij de naam tijdens het onderhoud van de Dakota's werd aangebracht.

In 1963 werd het lijndienstennet verder uitgebreid met een intensivering van de dienst Exeter - London-Heathrow welke nu vanuit Exeter in westelijke richting ook naar Newquay werd doorgetrokken. Hierdoor werd een van de Dakota's vrijwel alleen op het lijndienstennet ingezet. Naast het lijnennet werd ook in het voorjaar een bollenprogramma gevlogen, in de zomer een vakantie programma vanaf London-Gatwick naar bestemmingen in het zuiden van Europa en werd in de winter gestart met wintersportreizen van Gatwick naar München.
Gedacht werd al aan de vervanging van de DC-3 Dakota's en zo werd in oktober 1963 de Handley Page Herald G-ASKK op het lijndienstennet uitgetest. In januari 1964 werd een vierde DC-3 Dakota ingehuurd, de voormalige Starway Airways C-47B G-AMPO (c/n 16437/33185), welke werd gehuurd van Aviation Overhauls voor een contract van Hawker Siddeley Aviation voor support van de nieuwe HS-125 tijdens de eerste buitenlandse reizen. Dit was een contract voor elf maanden, daarna keerde de G-AMPO terug naar Aviation Overhauls waarop het toestel, begin februari 1965, verkocht werd als de LN-RTO aan Polaris air Transport..
In mei 1964 werden de activiteiten verder uitgebreid door het overnemen van Mayflower Air Services inclusief het lijndienstennet welke de Scilly Eilanden verbond met Cardiff, Exeter, Plymouth en Newquay. Naast het lijnennet werd ook de Mayflower vloot overgenomen welke bestond uit de DH-89A Dragon Rapides G-AIUL en G-ASKO waarbij tevens de vloot verder werd uitgebreid met de aanschaf van de BEA DH-89A's G-AGSH, G-AHKU en G-AJCL welke Land's End met de Scilly Eilanden verbonden, echter daar vervangen werden door de moderner Sikorosky S-61's
Van deze DH-89A Dragon Rapide vloot werd de G-AIUL al snel verkocht (aan Flower Air Services) en bleef de G-ASKO in de Mayflower kleuren vliegen. De overige toestellen werden voorzien van de British Westpoint Airlines kleuren en werden ingezet op de van Mayflower overgenomen diensten en waren daarnaast beschikbaar voor rondvluchten.

Na het zomerseizoen van 1964 werd de DC-3 Dakota G-AJHY na een laatste vlucht op 28 september 1964 van Bazel-Gatwick-Exeter uit dienst genomen en na een overhaul verkocht aan Air Congo als de TN-AAF. Met de verkoop van de DH-89A G-AGSH aan de RAF Sport Parachute Association in mei 1965 en de G-ASKO aan Hantsair in juni 1965 werd de DH-89A vloot tot twee stuks teruggebracht, wel werd de Dakota vloot versterkt met het inhuren van de C-47A Dakota G-AJHZ (c/n 12421) van Trans World Leasing welke dat jaar in de volledige kleuren van South Coast Air Services bleef vliegen.     

In 1965 werd de vloot verder uitgebreid met een DH-114 Heron G-ATCZ afkomstg van Cimber Air (ex OY-BAO c/n 14076) welke op 27 april in dienst werd genomen en een tweetal DH-104 Dove's welke gehuurd werden van Metropolitian Air Movements. Dit waren de G-AROI (c/n 04474) per 31 mei 1965 en de G-AKET (c/n 0456) op 17 juni 1965. Deze laatste genoemde DH-104 Dove werd daarvoor door Metropolitian verhuurd aan H.A.J.Klusman en werd gedurende de periode 3 juni t/m 16 juni 1965 ingeschreven als de PH-KLS waarbij het toestel voorzien werd van Flasband Flight opschriften, Na de overname door British Westpoint werd alleen de DH-104 Dove G-AROI voorzien van de volledige maatschappij kleuren. De Heron G-ATCZ en Dove G-AKET bleven in de kleuren van de vorige eigenaar, zonder opschriften, rond vliegen, beiden voor korte tijd want het CofA van de DH-114 Heron G-ATCZ verliep op 16 augustus 1965 waarna het toestel buiten gebruik werd gesteld en maakte de DH-104 Dove G-AKET op 22 oktober 1965 zijn laatste vlucht voor British Westpoint. Wel werden de activiteiten in augustus 1965 verder uitgebreid met de nachtelijke krantenvlucht tussen Manchester en Shannon, vluchten die daarvoor door South Coast Air Services werden gevlogen.      

Begin 1966 maakte Brirish Westpoint bekend het lijndienstennet verder uit te breiden met diensten vanaf Exeter naar Rotterdam, Oostende en Jersey en dat in 1967 de DC-3 Dakota's vervangen zouden worden met de aanschaf van een tweetal Avro 748's. Naast de Dakota's G-ALYF en G-AMDB werd in april de Dakota G-AJHZ weer ingehuurd van Trans World Leasing waarbij het toestel nu voorzien werd van de maatschappij opschriften. Met de verhuur van de DC-3 Dakota G-AMDB in april 1966 aan Skyways Coach Air bestond de vloot uit twee Dakota's (G-ALYF, G-AJHZ), één DH-104 Dove (G-AROI) en twee DH-89A Dragon Rapides (G-AHKU en G-AJCL).

In april 1966 kwam British Westpoint Airlines in financiële moeilijkheden en onderhandelden de gebroeders Frank en Jack Mann over de overname van het vliegbedrijf door de Dalebury Group. Toen dit in april 1966 niet tot resultaat leidde, werd eind april alle activiteiten gestopt.
DC-3 Dakota G-AMDB bleef daarbij doorvliegen bij Skyways Coach Air, Dakota G-ALYF werd kort daarna verhuurd aan Irefly en de G-AJHZ keerde terug naar Trans Wold Leasing. De DH-104 Dove G-AROI werd verkocht aan British Eagle en de beide DH-89A Dragon Rapides vonden al snel een nieuwe eigenaar waarbij de G-AHKU in gebruik werd genomen door Treffield Aviation en de G-AJCL bij Scillonia Airways.

G-AMDB C-47B Dakota in de nieuwe kleuren met Air France sticker bij de deur.                                     (Nico Terlouw,april 1965, Rotterdam)

Westpoint Aviation /British Westpoint Airlines op Rotterdam

Binnen een maand na het uitvoeren van de eerste vlucht van de maatschappij bracht de DC-3 Dakota G-ALYF zijn eerste bezoek aan Zestienhoven. Op 22 april 1961 werd gestart met een serie van vijf vluchten van en naar London-Gatwick. Het waren bollenvluchten in 1961 nog in beperkte schaal gevlogen vanuit een aantal grotere plaatsen, waarbij op 28 april de laatste vlucht werd uitgevoerd. Dakota G-ALYF bracht daarna dat jaar nog een enkel bezoek aan Rotterdam waaronder op 5 mei 1961 met een retourtje Southend en later dat jaar met een chartervlucht op 5 augustus.
Een jaar later, in 1962, waren er drie DC-3 Dakota's in dienst bij Westpoint Aviation, de G-ALYF, G-AJHY en G-AMDB welke alle drie te zien zouden zijn eveneens voor het grootste deel tijdens de bollentijd.
In de winter 1962/1963 werd de naam gewijzigd in British Westpoint Airlways en in het voorjaar van 1963 voerden alle drie de Dakota's nu onder hun nieuwe maatschappij naam het bollenprogramma uit, nu uitgebreid met vluchten vanaf Exeter, Luton en Hurn naar Rotterdam. Een jaar later, 1964, een eerste bezoek op 4 maart met de DC-3 Dakota G-AJHY en een bollen programma gelijk aan het jaar daarvoor uitgevoerd met dezelfde toestellen.
In 1965 werden alleen vluchten uitgevoerd in het bollenseizoen. Op zaterdag 18 april werd gestart met de komst van zowel de G-ALYF en G-AMDB. Deze Dakota's zouden het bollenseizoen voor British Westpoint beiden voor het grootste deel uitvoeren met vluchten in het weekend en op woensdag in de periode 18 april tot en met zaterdag 15 mei, waarbij alleen in de eerste week van mei extra vluchten werden gemaakt op maandag 3 en donderdag 6 mei. Tweemaal werd dat jaar de G-AJHZ in de kleuren van South Coast Air ingezet en wel op zondag 9 mei en zaterdag 15 mei.

In het laatste operationele jaar 1966 was de Dakota G-AJHZ weer te zien, nu met British Westpoint opschriften en wel voor het eerst op zaterdag 23 april met een vlucht bloembollenkijkers vanaf Exeter (9.25 uur in en 18.48 uur uit) met gelijke bezoeken een dag later en woensdag 27 april. Dakota G-AMDB werd vanaf april 1966 verhuurd aan Skyways Coach Air en was daarbij vanaf maandag 25 april regelmatig te zien met een dagretour Lymphe.
Op zaterdag 30 april 1966 werden alle activiteiten van British Westpoint gestaakt. Zowel de DC-3 Dakota G-AJHZ als de DH-104 Dove G-AROI waren die dag op Rotterdam aanwezig. DC-3 G-AJHZ kwam daarbij om 10.41 uur met bollenbezoekers uit Exeter, twaalf minuten later gevolgd door de DH-104 Dove G-AROI. Beiden bleven die nacht op Rotterdam staan en vertrokken 1 mei weer richting Exeter, de DH-104 Dove G-AROI om 19.07 uur drie minuten later gevolgd door de DC-3 Dakota G-AJHZ.

G-AJHZ C-47A Dakota in met British Westpoint Airlines opschriften op Rotterdam in 1966       (foto David Booster, 23 april 1966, Rotterdam)

British Westpoint Airlines vlootlijst

G-AGSH DH-89A Dragon Rapide werd verkocht aan de RAF Sport Parachute Association                                                       (Nico Terlouw)

bronnen Propliner, Airnieuws archieven

Wim Zwakhals, november 2012