Bollenvluchten 1966

Eind jaren zestig waren de hoogtij dagen van de bollenvluchten. De Engelsen maakten massaal in het voorjaar een uitstapje naar de Keukenhof en de omliggende bloembollenvelden, om een paar maanden later met de bus naar Spanje te gaan. In 1966 vervoerden de Engelse Touroperators als Clarkson Holidays, Lyon Tours en Hourmont Travel weer meer bezoekers vanaf meer Engelse velden. Meer vluchten in grotere toestellen. De Vickers Viking raakte uit beeld en werd vervangen door de DC-4 en in 1966 ook de introductie van nieuwere toestellen zoals de DC-6, HS-748 en Handley Page Herald op de vluchten. 

Invicta behoorde tot de reguliere bezoekers van de bollen in 1966. DC-4 Skymaster G-APID was nog maar net voorzien van de Invicta kleuren voordat koers gezet werd naar Rotterdam.                                                                (Nico Terlouw, Rotterdam, mei 1966)

De bollenvluchten waren gekoppeld aan de openingstijden van de Keukenhof en zo startte in 1966 het bollenseizoen op vrijdag 25 maart en zou tot 31 mei dat jaar doorlopen.

British Midland maakte dat jaar de aftrap met de DC-3 Dakota's G-APBC en G-ANTD welke beiden op vrijdag 25 maart vanaf East Midland op Rotterdam aankwamen. Naast deze twee Dakota's vloog British Midland de bollenvluchten eveneens met de Dakota G-AGJV waarbij  naast East Midlands gevlogen werd vanaf Coventry en Birmingham. De hoofdmoot van de vluchten werden echter uitgevoerd met de C-4 Argonaut en door het stoppen van de activiteiten van Air Links eind 1965, was British Midland nu de laatste Engelse maatschappij welke dit type in dienst had. Op vrijdag 8 april kwam de G-ALHG als eerste binnen vanaf Coventry, een dag later gevolgd door de G-ALHS vanuit Birmingham. Samen met de G-ALHY waren deze C-4 Argonauten daarna bijna dagelijks (oplopend tot 4/5 vluchten per dag) te zien met een programma naast Coventry en Birmingham vanaf Manchester, Glasgow, Cardiff en Luton. 

Nieuw voor British Midland was de inzet van de Handley Page HPR-7 Herald G-APWA welke voor de periode 14 april - september 1966 van de fabriek gehuurd werd. Vijf maal werd deze Herald tijdens de bollen ingezet op de vluchten vanaf East Midlands en Birmingham. Na evaluatie gaf British Midland de voorkeur aan de Vickers Viscount en we zouden daarmee de Handley Page Herald van British Midland niet meer op de bollenvluchten terug zien. 

G-APWA Handley Page HPR-7 Herald door British Midland gehuurd van de fabriek voorzien van volledige BM kleuren (BM dus geen BMA) tijdens de bollenvluchten in april 1966.                                                        (archief Wim Zwakhals, Rotterdam, mei 1966)

Invicta Airways was de maatschappij welke dat jaar een groot pakket van de vluchten zou uitvoeren. Gestart werd op zaterdag 2 april met de Vickers Viking G-AHPL die een programma startte met een serie meerdaagse vluchten vanaf Renfrew airport Glasgow. Invicta voerde de vluchten uit in opdracht van Lyon Tours en vloog dat jaar vluchten vanaf Manston, Cardiff en Glasgow naar Rotterdam. Lyon Tours mikte voor de vluchten vanaf Manston vooral op de Londenaren. Vanaf Victoria Coach station werd met de bus naar Manston gereden om daar in het toestel te stappen.

Invicta Airways was daarmee de laatste maatschappij welke tijdens de bollen vloog met de Vickers Viking en wel een Viking vloot bestaande uit de G-AHPL, G-AHOY, G-AIVF en G-AOCH. Naast de Viking vloot werd gevlogen met een Douglas DC-4 Skymaster vloot van 5 stuks en wel de G-APID, G-ASEN, G-ASPM, G-ASPN en G-ASZT waarvan het merendeel net voor de start van het bollenprogramma in gebruik werd genomen. Invicta vloog een zeer uitgebreid programma tot de laatste dag. Daarbij was de DC-4 G-ASPM dat jaar niet minder dan 92 keer te zien, maar ook de andere DC-4'en waren in deze periode goed vertegenwoordigd zoals de G-ASZT 59x, G-APID 53x, G-ASPM en G-ASPN beiden 38x.

Naast Invicta was het Channel Airways welke een record aantal vluchten uitvoerde. Channel Airways voerde vluchten uit in opdracht van Clarksons Holidays. Het was een vloot bestaande  uit de laatste twee DC-3's (G-AHCU en G-AMDZ), de DC-4 G-ARYY en de V.700 Viscount vloot bestaande uit de G-AMOC, G-AMOJ, G-AMOO, G-APZB en G-APZC. Hiervan zouden we alleen de DC-4 G-ARYY en de Viscount G-APZC het jaar daarop terug zien. De Vickers V.701 Viscount G-AMOJ was alleen tijdens de bollenperiode voor Channel Airways actief want in maart werd het toestel verhuurd aan BKS, eind maart weer in gebruik genomen door Channel Airways, om daarna in juli verhuurd te worden aan Cambrian welke in november dat jaar het toestel aankocht. Ook de V.701 Viscount G-AMOC werd vanaf december 1965 verhuurd aan Bahamas Airways als VP-BCH en keerde eind maart terug naar Channel Airways om direct ingezet te worden op de bollenvluchten. In juni werd dit toestel verhuurd aan BKS om later eveneens naar Cambrian te vertrekken. De Dakota's vlogen alleen een retourtje Southend, maar met de Viscounts werd een programma gevlogen met vluchten vanaf London- Gatwick, Bristol, Manchester, Newcastle, Glasgow en Southend. De beide DC-3 Dakota's G-AHCU en G-AMDZ waren 14x te zien en de DC-4 G-ARYY 21x. Viscounts G-AMOC en G-APZB maakten niet minder dan 70x een bezoek aan Rotterdam. Koploper was de G-AMOJ die 76x Zestienhoven aandeed. Met de G-APZC 59x en G-AMOO 35x maakte ook de Channel Airways vloot meerdere vluchten per dag.  

Air Ferry was inmiddels een volledige dochter geworden van British United Airways. De bezoekende vloot bestond dat jaar uit de DC-4 Skymasters G-APYK, G-ASFY en G-ASOG en voor het eerst de inzet van de DC-6B op de bollenvluchten in de gedaante van de G-APNO. Er werden in hoofdzaak vluchten uitgevoerd in het weekend met een enkele uitzondering zoals de openingsvlucht van Air Ferry op woensdag 6 april uitgevoerd met de DC-4 G-ASFY. Gevlogen werd een bollenprogramma vanaf Manston en London-Gatwick. De ex British United DC-6A/B G-APNO verscheen voor het eerst op zaterdag 30 april toen het toestel om 11.09 uur vanuit Manston op Rotterdam aankwam om om 13.24 uur weer richting London-Gatwick te vertrekken. 's Middags bracht het toestel een tweede bezoek, in om 16.53 uur, uit om 20.18 uur.

Air Ferry DC-6A/B G-APNO wordt voor het hek geparkeerd na zijn aankomst vanuit London-Gatwick                              (Nico Terlouw, Rotterdam, mei 1966)

British United vloog een bescheiden bollenprogramma met zowel de Vickers Viscounts G-APTB en G-APTC welke alleen in het weekend van 8 en 13 mei te zien zouden zijn, net als de Bristol B-170 Mk.31 G-ANMF. Deze laatste volledige passagiers B-170 werd als 51 zitter, zes weken lang iedere zondag ingezet met een dagvlucht vanaf Lydd, Rond tien uur streek het toestel neer om rond zessen weer te vertrekken.

Geen DC-4 vluchten zoals in 1965 door Dan-Air London dit jaar, het bollenprogramma voor 1966 werd gevlogen door de DC-3 Dakota's en de vloot van AS-57 Ambassadors. De vier DC-3 Dakota's die Dan-Air dat jaar inzette waren de G-ALXK, G-AMPP, G-AMSS en G-AMSU. Deze Dakota vloot werd geheel ingezet op de vluchten van en naar London-Gatwick. Niet minder dan zes Airspeed AS-57 Ambassadors (G-AMAE, G-AMAH, G-ALFR, G-ALZN, G-ALZO en G-ALZY) werden in 1966 ingezet, waarbij de G-AMAH op 1 april de eerste vlucht uitvoerde met een retourtje Gatwick. Naast London-Gatwick werd de AS-57 Ambassador tevens ingezet op vluchten vanuit Hurn, Manchester en Bristol.

Eveneens een nieuw vliegtuigtype op de bollenvluchten in 1966 was de HS-748. Voorzien van maximaal 48 zitplaatsen werd dit toestel ingezet bij Skyways Coach Air en Autair. Skyways Coach Air richtte zich eveneens op dagjesmensen vanuit London. Vanuit Victoria Coach station werden de Keukenhof bezoekers per bus vervoerd naar Lympne. In de periode 17 april tot en met 14 mei werden dagvluchten uitgevoerd waarbij naast de DC-3 Dakota's G-AMSM en G-AMWW eveneens de HS-748'en G-ARMW en G-ARMX werden ingezet.

Naast Dan-Air London was Autair ook in 1966 de tweede gebruiker van de AS-57 Ambassador. De drie AS-47 Ambassadors G-ALZS, G-ALZV en G-ALZZ werden ingezet op vluchten vanuit Luton. Nieuw waren de twee HS-748'en G-ATMI en G-ATMJ welke nog maar net waren afgeleverd en voorzien van Autair International opschriften werden ingezet op vluchten vanaf East Midlands, Newcastle en Teesside 

De Jet propHS-748 werd in 1966 voor het eerst ingezet op de vollenvluchten, zoals de G-ATMI van Autair International                       (Nico Terlouw, Rotterdam, mei 1966)

Cambrian Airways was in de jaren 1963 en 1964 veelvuldig te zien tijdens de bollentijd met zijn DC-3 Dakota vloot. In opdracht van Hourmount Travel (een reisbureau uit Wales) werden een paar vluchten uitgevoerd met de net verkregen Viscount G-ALWF met dagvluchten vanuit Cardiff.

Op zaterdag 30 april nog even aandacht voor de enige bollenvlucht uit Zwitserland, uitgevoerd met de Globe Air HPR-7 Herald HB-AAL. De bollenvluchten van 1966 waren al minder dan voorheen een Douglas DC-3 Dakota gebeuren. Echter er werden nog genoeg vluchten uitgevoerd. Naast de genoemde vluchten van Channel Airways, Dan-Air London, British Midland en Skyways Coach Air werden eveneens Dakota vluchten uitgevoerd door British Westpoint Airlines met de G-AJHZ en G-AMDB vanaf Exeter, waarbij deze twee Dakota's op 1 mei voor het laatst te zien zouden zijn en Morton Air Services welke met de twee Dakota's G-AMYJ en G-AMRA een enkele vlucht vanaf London-Gatwick uitvoerde. 

Nieuw was de inzet van Gregory Air Services met de DC-3 G-AKJH welke werd ingezet op enkele vluchten vanuit Birmingham.  

Gregory Air Service DC-3 G-AKJH werd ingezet op vluchten vanuit Birmingham.                      (Nico Terlouw, Rotterdam, april 1966) 

Gekozen wordt voor een weergave van de bollenvluchten Rotterdam in het weekend van zaterdag 30 april en zondag 1 mei. De gegevens komen weer uit het spottersboekje van David Booster en de foto's uit de collectie van Nico Terlouw.

Zaterdag 30 april 1966.

G-ANMF  was de laatste passagiers Bristol Mk.31 in dienst bij British United. Op de zondag tijdens de bollen was deze Bristol B-170 enkele keren te zien.                                                                                                                           (Nico Terlouw, Rotterdam, mei 1966) 

Zondag 1 mei 1966.

De Viscount series 700 zijn altijd direct herkenbaar aan de ronde deuren, de Channel Airways V.707 Viscount G-APZC is hier een goed voorbeeld van. Ook hier, met op de achtergrond de Air Ferry DC-6A/B, de AS-57 Ambassador van Dan-Air en de C-4  Argonauten van British Midland.                                                                                                                                                                                  (Nico Terlouw, Rotterdam, mei 1966) 

archief: Airnieuws

Wim Zwakhals, mei 2013.